Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. r1/c40/1992 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb

Částka 40/1992
Platnost od 13.05.1992
Účinnost od 13.05.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb

1. v zákonu Slovenské národní rady č. 498/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v českém i slovenském vydání,

2. v zákonu Slovenské národní rady č. 499/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 51/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v českém i slovenském vydání,

3. v zákonu Slovenské národní rady č. 581/1991 Sb., o státním rozpočtu Slovenské republiky na rok 1992, v českém i slovenském vydání,

4. ve vyhlášce Slovenského báňského úřadu č. 16/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Slovenského báňského úřadu č. 89/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, v českém i slovenském vydání

1. Poznámka č. 2 pod čarou má správně znít:

2) Zákon Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie.“;

v bodu 40 má druhá věta správně znít: „Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.“.

2. V poznámce č. 1 pod čarou má druhá věta správně znít: „Zákon SNR č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade v znení zákona SNR č. 497/1991 Zb.“.

3. V příloze č. 3, v položce č. 2, v kapitole Ministerstvo kultury má text za druhou pomlčkou správně znít:

„- na národnostnú tlač, zoskupenia, divadlá a knižnú kultúru 140 000“.

4. V nadpise přílohy č. 12 vyhlášky č. 89/1988 Sb. má místo slova „odkalov“ správně být slovo „odvalov“.

Redakce

Přesunout nahoru