Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. r1/c37/1992 Sb.Redakční sdělení o opravě chyby

Částka 37/1992
Platnost od 16.04.1992
Účinnost od 20.12.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyby

ve sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 89/1992 Sb., o sjednání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Britanie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku, v českém i slovenském vydání

Ve smlouvě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku má článek 5 odst. 3 správně znít:

3. Výraz „stálá provozovna“ nebude zahrnovat:

(a) zařízení, které se využívá pouze k uskladnění, vystavení nebo dodání zboží patřícího podniku;

(b) zásobu zboží patřícího podniku, která se udržuje pouze za účelem uskladnění, vystavení nebo dodání;

(c) zásobu zboží patřícího podniku, která se udržuje pouze za účelem zpracování jiným podnikem;

(d) trvalé zařízení pro podnikání, které se využívá pouze za účelem nákupu zboží nebo shromažďování informací pro podnik;

(e) trvalé zařízení pro podnikání, které se udržuje pro podnik pouze za účelem reklamy, poskytování informací, vědeckých rešerší nebo podobných činností, které mají přípravný nebo pomocný charakter;

(f) trvalé zařízení pro podnikání, které se udržuje pouze k výkonu jakéhokoliv spojení činností uvedených v pododstavcích (a) - (e) tohoto odstavce, pokud celková činnost trvalého zařízení, vyplývající z tohoto spojení, má přípravný nebo pomocný charakter.“.

Redakce

Přesunout nahoru