Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c37/1992 Sb.Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění opatření o nákupu některých výrobků samostatně hospodařícími rolníky za ceny bez daně z obratu

Částka 37/1992
Platnost od 16.04.1992
Účinnost od 01.04.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Federální ministerstvo financí

vydalo podle § 18 a § 19 odst. 1 zákona č. 73/1952 Sb., o dani z obratu, ve znění zákona č. 107/1990 Sb., opatření č. j. XIII/1 - 9 419/92 ze dne 13. 3. 1992, kterým se mění opatření federálního ministerstva financí č. j. XIII/1 - 16 050/91 ze dne 2. 7. 1991 (reg. v částce 56/1991 Sb.) o nákupu některých výrobků samostatně hospodařícími rolníky za ceny bez daně z obratu.

Opatření nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1992. Bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji a v Cenovém věstníku.

Do opatření lze nahlédnout na federálním ministerstvu financí, ministerstvu financí ČR, ministerstvu financí SR a na všech finančních a daňových ředitelstvích a úřadech.

Přesunout nahoru