Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Usnesení č. o2/c27/1992 Sb.Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

Částka 27/1992
Platnost od 24.03.1992
Účinnost od 24.03.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

USNESENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 6. února 1992

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

Předsednictvo České národní rady po projednaní návrhu ministra vnitra České republiky na provedení nových voleb podle § 56 odst. 1 písm. a) a b) zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, vyhlašuje nové volby do obecního zastupitelstva v obci

Mohelniceokres Plzeň-jih
Vrčeňokres Plzeň-jih

a stanoví den jejich konání na sobotu dne 29. února 1992 s tím, ze zákonné lhůty pro přípravu voleb mohou být přiměřeně zkráceny podle harmonogramu uvedeného v příloze usnesení předsednictva ČNR č. 693 ze dne 16. ledna 1992.

Burešová v. r.

Příloha k usnesení předsednictva ČNR

Harmonogram

úkolů a lhůt k provedení nových voleb podle § 56 zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

Pro nové volby vyhlášené předsednictvem České národní rady na den 29. února 1992 platí u nově vzniklých obcí veškeré instituty, které podle zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, byly svěřeny radám národních výborů. Týká se to: stanovení počtu členů zastupitelstva, jmenování zapisovatelů volebních komisí, stanovení volebních okrsků a volebních místností.

Odpovědnost za dodržení těchto a dalších institutů nespadajících do kompetence volebních komisí přechází na okresní úřady a orgány vykonávající statní správu v dané obci.

K tomu platí následující lhůty a úkoly:

28. 1.stanovení počtu členů zastupitelstva
jmenování zapisovatelů volebních komisí
stanovení volebních okrsků a volebních místností
31. 1.vyložení seznamu voličů způsobem v místě obvyklým; zahájení námitkového řízení
vyhlášení doby a místa konání voleb
3. 2.předání kandidátních listin volebních stran pro volbu do zastupitelstva v obci a delegování jejich zástupců do volebních komisí
4. 2.svolání prvního zasedání místní volební komise
6. 2.registrace platných kandidátních listin místní volební komisí
podle potřeby je doplněn počet členů okrskových volebních komisí
začátek volební kampaně, určení plochy k vylepování plakátů ve volební kampani
17. 2.svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí starostou stávající obce
26. 2.dodání hlasovacích lístků voličům
ukončení předvolební kampaně
27. 2.poslední termín k odstoupení z kandidatury, popř. odvolání kandidáta volební stranou
28. 2.uzavření seznamů voličů a ukončení námitkového řízení
29. 2.den voleb
Přesunout nahoru