Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o2/c24/1992 Sb.Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných úradov, vykonané v Slovenskej republike do 31. januára 1992

Částka 24/1992
Platnost od 24.03.1992
Účinnost od 24.03.1992
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATRENIE1)

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 10. februára 1992 č. OVV/2-139/1992,

ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných úradov, vykonané v Slovenskej republike do 31. januára 1992

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlasuje podľa § 3 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy zmeny a doplnky v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných úradov v Slovenskej republike, ku ktorýmm došlo v súvislosti so zlučovaním a rozdeľovaním obcí, s presunom obcí do iného okresu a na základe rozhodnutí okresných úradov do 31. januára 1992.


Okres Bratislava-vidiek

s účinnosťou od 1. februára 1992

- do územného obvodu Obvodného úradu v Senci sa zaraďuje obec Kráľová pri Senci z okresu Galanta. Územný obvod Obvodného úradu v Senci tvorí 23 obcí. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 6 zo 7. januára 1992.

Okres Dolný Kubín

s účinnosťou od. 1. januára 1992

- do územného obvodu Obvodného úradu v Dolnom Kubíne sa zaraďujú obec Babín a obec Hruštín z územného obvodu Obvodného úradu v Námestove. Po vykonanej zmene patrí do územného obvodu Obvodného úradu Dolný Kubín 25 obcí, do územného obvodu Obvodného úradu v Námestove 22 obcí. Zmena sa vykonáva na základe rozhodnutia Okresného úradu v Dolnom Kubíne z decembra 1991.

Okres Galanta

s účinnosťou od 1. februára 1992

- z územného obvodu Obvodného úradu v Sládkovičove sa vyraďuje obec Kráľová pri Senci a presúva sa do územného obvodu Obvodného úradu v Senci, okres Bratislava-vidiek. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 6 zo 7. januára 1992.

Okres Košice-vidiek

s účinnosťou od 1. júla 1991

- do územného obvodu Obvodného úradu Čaňa sa zaraďuje obec Zlatá Idka z územného obvodu Obvodného úradu Moldava nad Bodvou. Zmena sa vykonáva na základe rozhodnutia Okresného úradu Košice-vidiek z júna 1991. Po vykonanej zmene patrí do územného obvodu Obvodného úradu v Čani 40 obcí;

- z územného obvodu Obvodného úradu Moldava nad Bodvou sa vyčleňuje obec Zlatá Idka, ktorá bola presunutá do územného obvodu Obvodného úradu v Čani;

- do územného obvodu Obvodného úradu Moldava nad Bodvou sa zaraďujú nové obce Chorváty a Turnianska Nová Ves, ktoré vznikli rozdelením obce Nová Bodva. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 313 z 25. júna 1991. Po vykonaných zmenách tvorí územný obvod Obvodného úradu Moldava nad Bodvou 27 obcí.

Okres Levice

s účinnosťou od 1. júna 1991

- do územného obvodu Obvodného úradu Levice sa presúva obec Plavé Vozokany z územného obvodu Obvodného úradu Želiezovce. Zmena sa vykonáva na základe rozhodnutia Okresného úradu Levice z mája 1991;

s účinnosťou od 1. februára 1992

- do územného obvodu Obvodného úradu Levice sa zaraďuje nová obec Jesenské, ktorá vznikla rozdelením obce Beša. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 6 zo 7. januára 1992. Po vykonaných zmenách tvorí územný obvod Obvodného úradu Levice 45 obcí;

- do územného obvodu Obvodného úradu Želiezovce sa zaraďuje nová obec Sikenica, ktorá vznikla rozdelením mesta Želiezovce. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 6 zo 7. januára 1992. Po vykonaných zmenách tvorí územný obvod Obvodného úradu Želiezovce 22 obcí.

Okres Liptovský Mikuláš

s účinnosťou od 1. februára 1992

- do územného obvodu Obvodného úradu Liptovský Mikuláš sa zaraďuje nová obec Ižipovce, ktorá vznikla rozdelením obce Liptovská Sielnica. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 6 zo 7. januára 1992. Po vykonanej zmene tvorí územný obvod Obvodného úradu Liptovský Mikuláš 41 obcí.

Okres Martin

s účinnosťou od 1. júla 1991

- z územného obvodu Obvodného úradu Martin sa vyraďujú obce Konské a Valentová, ktoré zanikli zlúčením. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 313 z 25. júna 1991. Po vykonanej zmene tvorí územný obvod Obvodného úradu Martin 43 obcí;

- z územného obvodu Obvodného úradu Turčianske Teplice sa vyraďujú obce Dvorec a Polerieka, ktoré zanikli zlúčením. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 313 z 25. júna 1991. Po vykonanej zmene má územný obvod Obvodného úradu Turčianske Teplice 26 obcí.

Okres Nitra

s účinnosťou od 1. februára 1992

- do územného obvodu Obvodného úradu Vráble sa zaraďujú obce Malé Chyndice a Veľké Chyndice, ktoré vznikli rozdelením obce Chyndice. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 6 zo 7. januára 1992. Po vykonaní zmeny má územný obvod Obvodného úradu Vráble 12 obcí.

Okres Poprad

s účinnosťou od 1. apríla 1991

- do územného obvodu Obvodného úradu Svit sa zaraďuje obec Gerlachov z územného obvodu Obvodného úradu Starý Smokovec. Zmena sa vykonáva na základe rozhodnutia Okresného úradu Poprad z marca 1991. Po vykonaní zmeny tvorí územný obvod Obvodného úradu Starý Smokovec 5 obcí, územný obvod Obvodného úradu Svit 8 obcí;

s účinnosťou od 1. februára 1992

- z územného obvodu Obvodného úradu Spišská Stará Ves sa vyraďuje obec Lysá nad Dunajcom, ktorá zanikla zlúčením. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 6 zo 7. januára 1992. Po vykonanej zmene tvorí územný obvod Obvodného úradu Spišská Stará Ves 13 obcí.

Okres Prešov

s účinnosťou od 1. januára 1992

- do územného obvodu Obvodného úradu Sabinov sa zaraďuje obec Hubošovce z územného obvodu Obvodného úradu Prešov. Zmena sa vykonáva na základe rozhodnutia Okresného úradu Prešov z novembra 1991. Po vykonanej zmene tvorí územný obvod Obvodného úradu Sabinov 24 obcí;

s účinnosťou od 1. júla 1991

- z územného obvodu Obvodného úradu Prešov sa vyraďujú obce Babin Potok, Hradisko, Lačnov, Závadka, Žatkovce, ktoré zanikli zlúčením. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 313 z 25. júna 1991;

s účinnosťou od 1. februára 1992

- do územného obvodu Obvodného úradu Prešov sa zaraďuje nová obec Medzany, ktorá vznikla rozdelením mesta Veľký Šariš. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 6 zo 7. januára 1992. Po vykonaných zmenách tvorí územný obvod Obvodného úradu Prešov 91 obcí.

Okres Spišská Nová Ves

s účinnosťou od 1. júla 1991

- z územného obvodu Obvodného úradu Levoča sa vyraďuje obec Katúň, ktorá zanikla zlúčením. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 313 z 25. júna 1991. Po vykonanej zmene tvorí územný obvod Obvodného úradu Levoča 29 obcí.

Okres Topoľčany

s účinnosťou od 1. februára 1992

- do územného obvodu Obvodného úradu Bánovce nad Bebravou sa zaraďuje nová obec Borčany, ktorá vznikla rozdelením obce Rybany. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 6 zo 7. januára 1992. Po vykonanej zmene má územný obvod Obvodného úradu Bánovce nad Bebravou 43 obcí.

Okres Trnava

s účinnosťou od 1. júla 1991

- z územného obvodu Obvodného úradu Piešťany sa vyraďuje obec Lančár, ktorá zanikla zlúčením. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 313 z 25. júna 1991. Po vykonanej zmene tvorí územný obvod Obvodného úradu Piešťany 23 obcí.

Okres Veľký Krtíš

s účinnosťou od 1. júla 1991

- z územného obvodu Obvodného úradu Veľký Krtíš sa vyraďuje obec Príboj, ktorá zanikla zlúčením. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 313 z 25. júna 1991. Po vykonanej zmene tvorí územný obvod Obvodného úradu Veľký Krtíš 68 obcí.

Okres Žiar nad Hronom

s účinnosťou od 1. apríla 1991

- do územného obvodu Obvodného úradu Žiar nad Hronom sa zaraďujú nové obce Ladomerská Vieska a Lutila, ktoré vznikli rozdelením mesta Žiar nad Hronom. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 109 z 19. marca 1991. Po vykonanej zmene má územný obvod Obvodného úradu Žiar nad Hronom 22 obcí;

s účinnosťou od 2. februára 1992

- do územného obvodu Obvodného úradu Kremnica sa zaraďujú nové obce Krahule, Kremnické Bane a Lúčky, ktoré vznikli rozdelením mesta Kremnica. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 6 zo 7. januára 1992. Po vykonanej zmene tvorí územný obvod Obvodného úradu Kremnica 11 obcí.

Okres Žilina

s účinnosťou od 1. júla 1991

- z územného obvodu Obvodného úradu Žilina sa vyraďujú obce Babkov a Horná Tižina, ktoré zanili zlúčením. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 313 z 25. júna 1991;

s účinnosťou od 1. februára 1992

- z územného obvodu Obvodného úradu Žilina sa vyraďuje obec Peklina, ktorá zanikla zlúčením. Zmena sa vykonáva na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 6 zo 7. januára 1992. Po vykonaných zmenách tvorí územný obvod Obvodného úradu Žilina 37 obcí.

Poznámky pod čarou

1) Týmto opatrením sa dopĺňa a mení zoznam obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike, uverejnený v čiastke 12 Zbierky zákonov ČSFR z 11. marca 1991 opatrením MV SR z 13. decembra 1990, v znení opatrenia MV SR zo 6. 12. 1991 číslo OVV/2-1352/1991 uverejneného v čiastke 11/1992 Zbierky zákonov z 31. 1. 1992.

Přesunout nahoru