Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nález č. o1/c132/1992 Sb.Nález Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky

Částka 132/1992
Platnost od 31.12.1992
Účinnost od 31.12.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

NÁLEZ

Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky

Ústavní soud České a Slovenské Federativní Republiky rozhodl dnešního dne v plénu složeném z předsedy JUDr. Ernesta Valka a soudců JUDr. Vlastimila Ševčíka, JUDr. Vojena Güttlera, JUDr. Zdeňka Kesslera, JUDr. Petra Kresáka, JUDr. Pavla Matese, JUDr. Mariana Poslucha, JUDr. Antonína Procházky, JUDr. Viery Strážnické, JUDr. Ivana Trimaje a JUDr. Jána Vosčeka po ústním jednání

ve věci navrhovatele Vyššího vojenského soudu v Trenčíně, proti Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, zastoupenému místopředsedou JUDr. Filipem Šedivým za účasti vedlejších účastníků Vojenského obvodového prokurátora v Prešově a Pavla Marcinčáka, bytem Stretava č. 5, Michalovce, o vyslovení nesouladu mezi ust. § 2 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě a čl. 15 odst. 3 a čl. 1 Listiny základních práv a svobod vyhlášené ústavním zákonem č. 23/1991 Sb.

takto:


Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě, v rozsahu, ve kterém se vztahuje i na odvody uskutečněné před účinností tohoto zákona, není v souladu s čl. 1 a čl. 15 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

Dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů pozbývá účinnosti ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/1992 Sb. ve vztahu k odvodům uskutečněným před 16. lednem 1992. Jestliže Federální shromáždění neuvede zákon č. 18/1992 Sb. do šesti měsíců od vyhlášení tohoto nálezu do souladu s čl. 1 a čl. 15 odst. 3 Listiny, pozbývá platnosti ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/1992 Sb. ve vztahu k odvodům, uskutečněným před 16. lednem 1992.

V Brně dne 10. 12. 1992


Předseda Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky:
JUDr. Valko v. r.

Přesunout nahoru