Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c130/1992 Sb.Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny

Částka 130/1992
Platnost od 31.12.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

Federální ministerstvo financí

vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. V/2 - 25 430/1992 ze dne 12. prosince 1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Opatření se současně vydává jako samostatná publikace prostřednictvím Svazu účetních ČR v podniku Bilance, spol. s r. o. Do doby jeho uveřejnění lze do opatření nahlédnout na federálním ministerstvu financí Vinohradská 49, 120 74 Praha 2.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č.j. 282/73 572/1993 ze dne 30. prosince 1993, kterým se upravuje účtová osnova pro banky a pojišťovny, s platností od 1. ledna 1994. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby jeho uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, PSČ 118 10 Praha 1 - Malá Strana.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 282/40 517/1994 ze dne 18. července 1994, kterým se mění a doplňují účtové osnovy a postupy účtování pro banky a pojišťovny. Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a postupuje se podle něho počínaje účetním obdobím roku 1994. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby jeho uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, PSČ 118 10 Praha 1-Malá Strana.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 282/58 850/1995 ze dne 21. prosince 1995, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1-Malá Strana.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 282/55 977/1998 ze dne 20. srpna 1998, kterým se mění postupy účtování pro pojišťovny. Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do něj nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1-Malá Strana.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 282/93 492/1998 ze dne 7. ledna 1999, kterým se mění metodika účetnictví pro pojišťovny. Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a použije se za účetní období počínající 1. lednem 1999. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do něj nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1-Malá Strana.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 282/78 182/1999 ze dne 22. prosince 1999, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 115 18 Praha 1-Malá Strana.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 282/84 058/2000 ze dne 10. listopadu 2000, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny a uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Lazarská 7, 110 00 Praha 1.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření čj. 282/105 880/2001 ze dne 21. prosince 2001, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny a vydává jejich úplné znění. Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Lazarská 7, 110 00 Praha 1.

Přesunout nahoru