Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. o1/c13/1992 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb

Částka 13/1992
Platnost od 14.02.1992
Účinnost od 14.02.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb

1. v zákonu České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, v českém i slovenském vydání,

2. v zákonu České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v českém i slovenském vydání,

3. v zákonu České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v českém i slovenském vydání,

4. v opatření ministerstva vnitra Slovenské republiky, kterým se uveřejňuje seznam obcí tvořících územní obvody obvodních úřadů ve Slovenské republice, uveřejněném v částce 12/1991 Sb., v českém i slovenském vydání,

5. v opatření ministerstva vnitra Slovenské republiky, kterým se uveřejňuje seznam obcí tvořících jednotlivé okresy ve Slovenské republice, uveřejněném v částce 15/1991 Sb., v českém i slovenském vydání

1. V § 21 bodu 5 mají slova „(reg. v částce 89/1980 Sb.)“ správně znít „(reg. v částce 39/1980 Sb.)“.

2. § 4 odst. 3 má správně znít:

(3) Jménem obce jedná v pracovněprávních vztazích strážníků osoba, která řídí obecní policii (§ 3 odst. 1).“.

3. V § 133 v bodu 9 mají slova „§ 102 odst. 1 a 2“ správně znít „§ 101 odst. 1 a 2“.

4. Název opatření má správně znít: „Opatreme Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. decembra 1990, ktorým sa uverejňuje zoznam obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike“,

na straně 253 Sbírky zákonů ČSFR z roku 1991 z bodu 21. b) - územný obvod obvodného úradu Ilava, třeba přeřadit obec pod p. č. 18 Vydrná do bodu 21. d) územný obvod obvodného úradu Púchov, pod p. č. 18.

5. V částce 15 Sbírky zákonů ČSFR z roku 1991:

na stráně 317 třeba za nápis „3. Okres Bratislava“ uvést poznámku „1)“ a dole pod čarou doplnit: „1) Podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, sú názvy uvedené pod p. č. 1 - 17 názvami mestských častí.“,

na straně 320 v obci 18 Horná Potôň je správný název části obce pod p. č. 2. Čečínska Potôň,

na straně 323 třeba za nápis „11. Okres Košice“ uvést poznámku „2)“ a dole pod čarou doplnit: „2) Podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice, sú názvy uvedené pod p. č. 1 - 22 názvami mestských častí.“,

na straně 323 v okrese Košice-vidiek se mění pořadová čísla obcí následovně: 22. Dvorníky-Včeláre

23. Ďurďošík

24. Ďurkov,

na straně 330 v okrese Nitra, v obci 1. Nitra je správný název městské části pod p. č. 4 Dražovce,

na straně 330 v okrese Nitra je správný název obce pod p. č. 31. Kostoľany pod Tribečom,

na straně 330 v okrese Nitra, obec 46. Mojmírovce se člení na části obce 1. Mojmírovce, 2. Štefanovičová,

na straně 331 v okrese Nové Zámky v obci 41. Palárikovo je správný název městské části pod p. č. 1. Čiky

na straně 335 v okrese Prešov je správný název obce pod p. č. 83. Oľšov,

na straně 336 v okrese Prievidza je správný název obce pod p. č. 4. Cígeľ,

na straně 339 v okrese Senica, v obci 42. Podbranč je správný název části obce pod p. č. 2. Majeríčky.

Redakce

Přesunout nahoru