Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Usnesení č. o1/c129/1992 Sb.Usnesení Federálního shromáždění k ústavnosti procesu zániku České a Slovenské Federativní Republiky a vzniku nástupnických států

Částka 129/1992
Platnost od 28.12.1992
Účinnost od 28.12.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

USNESENÍ

Federálního shromáždění

ze dne 17. prosince 1992

k ústavnosti procesu zániku České a Slovenské Federativní Republiky a vzniku nástupnických států

Federální shromáždění konstatuje, že přijalo ústavní zákon o zániku České a Slovenské Federativní Republiky a ústavní zákon o dělení majetku federace v zájmu zabezpečení politické stability a legitimity nástupnických států - České republiky a Slovenské republiky. Uchování hodnot ústavnosti a parlamentní demokracie vyžaduje od České republiky a Slovenské republiky, aby se v nich v plném rozsahu respektovaly tyto ústavní zákony. Jinak dojde k znehodnocení výsledků voleb z roku 1992, a tím i k zpochybení legitimity nejen exekutivy, ale i mandátů poslanců národních rad, nehledíc na mezinárodněprávní oslabení postavení obou republik jako nástupnických států.

Mandáty poslanců zvolených do národních rad a Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky nezanikají zánikem České a Slovenské Federativní Republiky. Věcí zodpovědnosti všech je dbát na zachování právní kontinuity pro obě republiky a vyvarovat se všeho, co by zpochybnilo legitimitu pravomocí obou republik při vzájemných jednáních.

Poslanci Federálního shromáždění přejí na cestě k samostatnosti, kterou oba státy začnou 1. ledna 1993, jejich lidu hodně štěstí a úspěchů.

Kováč v. r.

Přesunout nahoru