Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. r1/c123/1992 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb

Částka 123/1992
Platnost od 29.12.1992
Účinnost od 29.12.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb

1. v zákoníku práce (úplném znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) č. 451/1992 Sb., v českém vydání,

2. v zákoně České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) č. 458/1992 Sb., v českém i slovenském vydání,

3. v nařízení vlády České republiky č. 513/1992 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v českém i slovenském vydání,

4. ve vyhlášce federálního ministerstva dopravy č. 462/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v českém i slovenském vydání

1. § 96 odst. 2 má správně znít:

(2) Prací přesčas není, napracovává-li pracovník prací konanou nad stanovenou týdenní pracovní dobu pracovní volno, které mu organizace poskytla na jeho žádost, nebo pracovní dobu, která odpadla pro nepříznivé povětrnostní vlivy.“.

2. V § 6 odst. 2 má první věta správně znít: „Je-li vodohospodářské dílo, k jehož povolení je příslušný okresní úřad, nad území více okresů, je příslušný ten okresní úřad, v jehož územním obvodu leží rozhodující část vodohospodářského díla.“.

3. V příloze č. 1 v bodu 4.2. má místo „10 ± 1 g“ správně být „100 ± 1 g“.

4. V Čl. I bodu 5 má druhá věta § 30 odst. 1 správně znít: „Ustanovení § 18 odst. 2 věty druhé zde platí obdobně.“.

Redakce

Přesunout nahoru