Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o1/c123/1992 Sb.Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace

Částka 123/1992
Platnost od 29.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK


Federální ministerstvo financí

vydalo podle § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. V/20 531/1992 ze dne 13. října 1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace.


Opatření nabývá účinnosti dne 1. ledna 1993. Uveřejňuje se v publikaci Účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace, kterou federální ministerstvo financí vydalo v BILANCI, účelové organizaci Svazu účetních ČR a Svazu účetních a auditorů SR.

Do opatření lze nahlédnout na federálním ministerstvu financí, Vinohradská 49, PSČ 120 74 Praha 2.

Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vydalo Opatření Ministerstva financí č.j. 283/69 818/1993 ze dne 27. prosince 1993, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace. Tato opatření nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1994. Opatření se současně vydávají ve Finančním zpravodaji č. 1/1994.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 283/16 894/1994 ze dne 25. března 1994, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994. Tímto opatřením se mění opatření Federálního ministerstva financí č. j. V/20 531/1992 ze dne 13. října 1992, vyhlášené v částce 123/1992 Sb., ve znění opatření Ministerstva financí č. j. 283/69 818/1993 ze dne 27. prosince 1993, vyhlášeného v částce 5/1994 Sb. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Opatření je přístupné ode dne vyhlášení na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č.j. 283/67 680/94 ze dne 8. prosince 1994, jímž se stanoví část obsahu "Přílohy", která je součástí účetní závěrky politických stran a politických hnutí účtujících v soustavě podvojného účetnictví. Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1 - Malá Strana.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 283/73 247/94 ze dne 28. prosince 1994, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace. Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a postupuje se podle něho od 1. ledna 1995. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 - Malá Strana.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 283/47 771/1995 ze dne 27. července 1995, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace. Tímto opatřením se stanoví možnost používání opravných položek v účetnictví uvedených organizací, a to v souladu s novelou zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, č. 132/1995 Sb. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1995. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 - Malá Strana.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j.283/74 780/1995 ze dne 7. prosince 1995, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace, vydaná Federálním ministerstvem financí, č. j. V/20 531/1992 ze dne 13. 10. 1992, ve znění pozdějších úprav. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996. Ustanovení uveřejněná v příloze opatření pod body 5 a 8 úvodních ustanovení se použijí prvně při sestavování účetní závěrky za rok 1995. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, PSČ 118 10 Praha 1-Malá Strana.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 283/71 765/96 ze dne 11. listopadu 1996, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1997. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1-Malá Strana.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 283/83 619/1997 ze dne 2. prosince 1997, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do něj nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1-Malá Strana.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č.j. 283/50 992/1998 ze dne 20. srpna 1998, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace. Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do něj nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1-Malá Strana.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 283/81 622/1998 ze dne 30.listopadu 1998, kterým se upravují postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do něj nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1-Malá Strana.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 283/93 493/1998 ze dne 7. ledna 1999, kterým se upravují postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace. Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a postupuje se podle něj počínaje dnem 1. ledna 1999. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do něj nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1-Malá Strana.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 283/83 690/1999 ze dne 22. listopadu 1999, kterým se upravují postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do něj nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1-Malá Strana.

Přesunout nahoru