Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o1/c119/1992 Sb.Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce

Částka 119/1992
Platnost od 21.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK


Federální ministerstvo financí

vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. V/20 530/1992 ze dne 30. července 1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce.


Opatření nabývá účinností dnem 1. ledna 1993.

Uveřejňuje se v publikaci Účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, kterou federální ministerstvo financí vydalo v BILANCI, účelové organizaci Svazu účetních ČR a Svazu účetních a auditorů SR. Do opatření lze nahlédnout na federálním ministerstvu financí, Vinohradská 49, 120 74 Praha 2.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 283/16 421/93 ze dne 15. března 1993, kterým se upravují postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce. Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a postupuje se podle něj počínaje účetním obdobím roku 1993. Opatření se současně vydává ve Finančním zpravodaji. Do doby jeho uveřejnění lze do opatření nahlédnout na ministerstvu financí, Letenská 15, Praha 1.

Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vydalo opatření Ministerstva financí č.j. 283/69 817/1993 ze dne 27. prosince 1993, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce. Tato opatření nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1994. Opatření se současně vydávají ve Finančním zpravodaji č. 1/1994.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 283/16 890/1994 ze dne 25. března 1994, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce. Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a postupuje se podle něho počínaje obdobím roku 1994. Tímto opatřením se mění opatření bývalého Federálního ministerstva financí č. j. V/20 530/1992 ze dne 30. července 1992, jímž se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, vyhlášené v částce 119/1992 Sb. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Opatření je přístupné ode dne vyhlášení na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č.j. 283/73 246/1994 ze dne 28. prosince 1994, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce. Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a postupuje se podle něho od 1. ledna 1995. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 - Malá Strana.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 283/47 773/1995 ze dne 27. července 1995, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce. Tímto opatřením se stanoví možnost používání opravných položek v účetnictví uvedených organizací provozujících hospodářskou činnost, a to v souladu s novelou zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, č. 132/1995 Sb. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1995. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 - Malá Strana.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 283/71 706/1995 ze dne 29. prosince 1995, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce FMF č. j. V/20 530/1992, ve znění pozdějších změn a doplňků. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1-Malá Strana.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 283/3 770/1996 ze dne 24. ledna 1996, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce FMF č. j. V/20 530/1992, ve znění pozdějších změn a doplňků. Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a postupuje se podle něho počínaje dnem 1. ledna 1996. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1-Malá Strana.

Ministerstvo financí vydalo podle § 10 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 283/51 437/1996 ze dne 11. října 1996, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce a stanoví se finanční výkazy rozpočtových organizací, obcí a ústředních orgánů státní správy a dalších orgánů, pro které byly zřízeny kapitoly státního rozpočtu sloužící pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1997. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji.

Ministerstvo financí vydalo podle § 10 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 283/51 437/1996 ze dne 11. října 1996, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce a stanoví se finanční výkazy rozpočtových organizací, obcí a ústředních orgánů státní správy a dalších orgánů, pro které byly zřízeny kapitoly státního rozpočtu sloužící pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1997. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 283/71 761/1996 ze dne 11. listopadu 1996, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce FMF č. j. V/20 530/1992, ve znění pozdějších změn a doplňků. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1997. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1-Malá Strana.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 283/74 734/1997 ze dne 2.prosince 1997, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do něj nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1-Malá Strana.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č.j. 283/50 989/1998 ze dne 20. srpna 1998, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do něj nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1-Malá Strana.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 283/78 179/1999 ze dne 22. listopadu 1999, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do něj nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1-Malá Strana.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 283/93 486/1998 ze dne 7. ledna 1999, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce. Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a postupuje se podle něj počínaje dnem 1. ledna 1999. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do něj nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1-Malá Strana.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 283/81 620/1998 ze dne 18. listopadu 1998, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do něj nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1-Malá Strana.

Přesunout nahoru