Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nález č. o1/c116/1992 Sb.Nález Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky

Částka 116/1992
Platnost od 15.12.1992
Účinnost od 15.12.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

NÁLEZ

Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky

Plénum Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky rozhodlo na veřejném jednání 26. listopadu 1992

takto:


Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c), § 2 odst. 2 a § 4 odst. 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb. nejsou v souladu s čl. 2 odst. 3 a čl. 4 odst. 1 a odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listiny") a čl. 4 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech.

Ustanovení § 2 odst. 3, § 3 odst. 2 a § 13 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. nejsou v souladu s článkem 1 Listiny.

Ustanovení § 11, § 12, § 13 odst. 1, 2, 4 a 5, § 18 odst. 1 a § 20 zákona č. 451/1991 Sb. nejsou v souladu s článkem 37 odst. 1 a článkem 38 Listiny a s článkem 98 odst. 1 Ústavy ČSFR č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 326/1991 Sb.

Ve zbytku se návrh zamítá.

Dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů ztrácí účinnost ustanovení § 2 odst. 1 písm. c), § 2 odst. 2 a 3, § 3 odst. 2, § 4 odst. 2 a 4, § 11, 12, 13, § 18 odst. 1 a § 20 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky. Pokud Federální shromáždění neuvede tato ustanovení zákona do souladu s Listinou základních práv a svobod, Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech a Ústavou České a Slovenské Federativní Republiky, ztrácí tato ustanovení zákona č. 451/1991 Sb. po šesti měsících od vyhlášení nálezu platnost.


Předseda Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky:
JUDr. Valko v. r.

Přesunout nahoru