Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o1/c106/1992 Sb.Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele

Částka 106/1992
Platnost od 24.11.1992
Účinnost od 01.01.1993
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

Federální ministerstvo financí


vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č.j. V/20 100/1992 ze dne 15. července 1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele.


Opatření nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1993. Uveřejňuje se v publikaci Účtová osnova a postupy účtování, kterou federální ministerstvo financí vydalo v BILANCI, účelové organizaci Svazu účetních České republiky a Svazu účetních a auditorů Slovenské republiky.

Do opatření lze nahlédnout na federálním ministerstvu financí, Vinohradská 49, 120 74 Praha 2.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 281/69 810/1993 ze dne 7. prosince 1993, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele s platností od 1. ledna 1994. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby jeho uveřejnění lze do opatření nahlédnout na ministerstvu financí, Letenská 15, PSČ 118 10 Praha 1-Malá Strana

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č.j. 281/13 510/1994 ze dne 18. března 1994, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele. Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a postupuje se podle něho počínaje účetním obdobím roku 1994. Tímto opatřením se mění opatření Federálního ministerstva financí č.j. V/20 100/1992 ze dne 15. července 1992, vyhlášené v částce 106/1992 Sb., ve znění opatření Ministerstva financí č.j. 281/69 810/1993, vyhlášeného v částce 83/1993 Sb. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 281/73 250/1994 ze dne 21. prosince 1994, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 - Malá Strana.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 281/43 180/1995 ze dne 27. července 1995, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1995. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 - Malá Strana.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 281/71 699/1995 ze dne 28. listopadu 1995, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996 s tím, že ustanovení uvedená v příloze k tomuto opatření body 1, 4 a 6 úvodních ustanovení a pod bodem 2 v účtové třídě 3 se použijí poprvé při sestavování účetní závěrky za rok 1995. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1-Malá Strana.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 281/66 191/96 ze dne 11. listopadu 1996, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1997 s tím, že ustanovení uvedené v příloze č. 2 k tomuto opatření se použije prvně při sestavování účetní závěrky za rok 1996. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1-Malá Strana.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 281/89 070/1997 ze dne 2. prosince 1997, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do něj nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1-Malá Strana.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 281/53 678/1998 ze dne 20. srpna 1998, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele. Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do něj nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1-Malá Strana.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 281/93 488/1998 ze dne 7. ledna 1999, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele. Opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do něj nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1-Malá Strana.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č. j. 281/78 180/1999 ze dne 22. listopadu 1999, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do něj nahlédnout na Ministerstvu financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1-Malá Strana.

Ministerstvo financí vydalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření č.j. 282/119 362/2000, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele. Opatření nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2001. Opatření bude uveřejněno ve Finančním zpravodaji. Do doby uveřejnění lze do opatření nahlédnout na Ministerstvu financí, Lazarská 7, Praha 1.

Přesunout nahoru