Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c104/1992 Sb.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú emisné podmienky štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991

Částka 104/1992
Platnost od 13.11.1992
Účinnost od 13.11.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ

FEDERÁLNÍCH ORGÁNŮ A ORGÁNŮ REPUBLIK

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

vydalo oznámenie z 15. septembra 1992, ktorým sa vyhlasujú emisné podmienky štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991.

Štátne dlhopisy sa vydávajú v zmysle zákona SNR č. 308/1992 Zb. o emisii štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991 a zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch.

Emitent: Ministerstvo financií SR

Názov emisie: Štátne dlhopisy na krytie schodku štátneho rozpočtu SR za rok 1991

Číslo emisie: 002

Forma predaja: aukcia - americkým spôsobom

Doba splatnosti: 4 roky odo dňa upísania emisie

Objem emisie: 6 mld Kčs

Nominálna hodnota: 10 mil. Kčs

1 mil. Kčs

Ročný úrok: 15 %

Účastníkom primárneho a sekundárneho trhu je ŠBČS, obchodné banky, sporiteľne, poisťovne a právnické osoby. Štátne dlhopisy sa budú predávať minimálne za nominálnu hodnotu. Emisia štátnych dlhopisov sa vykoná zaknihovaním. Výnosy štátnych dlhopisov sú stanovené ročným jednoduchým úrokom z ich nominálnej hodnoty, rovnajúcim sa 15 % a budú vyplácané polročne. Výnosy štátnych dlhopisov budú zdaňované podľa platných predpisov.

Oznámenie nadobúda účinnosť 15. septembrom 1992.

Do emisných podmienok možno nazrieť v Štátnej banke česko-slovenskej - ústredí pre Slovenskú republiku a na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Přesunout nahoru