Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 83/1992 Sb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkách škodlivých zdraviu, v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 232/1990 Zb.

Částka 21/1992
Platnost od 20.03.1992
Účinnost od 20.03.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

83

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 23. decembra 1991,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 232/1990 Zb.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 82 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 232/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu, sa mení a dopĺňa takto:

1. Príloha č. 1 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb. "Zoznam zvlášť nebezpečných jedov" časť A. sa na konci dopĺňa takto: "amid kyseliny monojodoctovej 2-Chlórbenzylidénmalononitril tetrakyanoetylén".

2. Príloha č. 2 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb. "Zoznam ostatných jedov" časť A. sa na konci dopĺňa takto:

"amid kyseliny tiooctovej
cyklohexantiol
alfa-D-Glukochloralóza
chlorid meďný
kyselina jodoctová
toluyléndiizokyanáty
2,3,5-trifenyltetrazóliumchlorid".

3. Časť B. sa na konci dopĺňa takto: "lambda-cyhalotrín".

4. V prílohe č. 3 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb. "Zoznam omamných látok" v skupine I. sa za látku "trimeperidín (Trimeperidinum) 4-fenyl-4-propionyloxy-1,2,5-trimetylpiperidín" vkladajú látky: "alfa-metyltiofentanyl (Alfa-methylthiofentanylum) N-/1-/1-metyl-2(2-tienyl)etyl-/4-piperidyl/propiónanilid parafluórfentanyl (Parafluorofentanylum) 4-fluór-N-(1-fenetyl-4-piperidyl)propiónanilid beta-hydroxyfentanyl (Beta-hydroxyfentanylum) N-/1-(beta-hydroxyfenetyl)-4-piperidyl/propiónanilid beta-hydroxy-3-metyl- (Beta-hydroxy-methylfentanyl fentanylum) N-/1-(beta-hydroxyfenetyl)-3-metyl-4-piperidyl//propiónanilid tiofentanyl (Thiofentanylum) N-/1-/2-(2-tienyl)etyl-/4-piperidyl/propióanilid 3-metyltiofentanyl (3-Methylthiofentanylum) N-/3-metyl-1-/2-(2-tienyl)etyl-/4-piperidyl/propiónanilid".

5. Príloha č. 4 nariadenia vlády SSR č. 206/1988 Zb. "Zoznam psychotropných látok" sa mení a dopĺňa takto:

a) Zo skupiny I. sa z látok označených "THC Tetrahydrokannabinoly, všetky izoméry:" vypúšťa text "D9".

b) skupina I. sa na konci dopĺňa takto: "N hydroxy MDA (+)-N/alfa-metyl-3,4-(metyléndioxy) fenetyl-/-hydroxylamín N-etyl MDA (+)-N-etyl-alfa-metyl-3,4-(metyléndioxy) fenetylamín 4-metylaminorex (+)-cis-2-amino-5-fenyl-4-metyl-2-oxazolín".

c) v skupine II. sa za látku "sekobarbital (Secobarbitalum) kyselina 5-allyl-5-(1-metylbutyl)barbiturová" vkladá látka: "Delta-9-Tetrahydrokannabinol".

d) Zo skupiny IV. sa vypúšťa látka "propylhexedrín (Propylhexedrinum) DL-1-cyklohexyl-2-metylaminopropán".

e) V skupine IV. sa za látku "vinylbital (Vinylbitalum) kyselina 5-(1-metylbutyl)-5-vinylbarbiturová" vkladá látka: "midazolam (Midazolamum) 8-chlór 6-(o-fluórfenyl)-1-metyl-4H-imidazo (1,5-a) (1,4)benzodiazepín".


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


J. Čarnogurský v. r.

Přesunout nahoru