Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 77/1992 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka 20/1992
Platnost od 10.03.1992
Účinnost od 10.03.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

77

ZÁKON

ze dne 30. ledna 1992,

kterým se mění zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. II

Zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákona č. 63/1983 Sb., zákona č. 74/1990 Sb., zákona č. 169/1990 Sb., zákona č. 546/1990 Sb. a zákona č. 244/1991 Sb., se mění takto:

1. V § 39 odst. 1 se v první větě číslovka "30" nahrazuje číslovkou "35".

2. V § 40 odst. 4 se slova "do 30. dubna" nahrazují slovy "do konce".

Čl. III

Dovolená podle článků I a II náleží vojákům z povolání a vojákům v další službě, kteří ke dni účinnosti tohoto zákona vykonávají vojenskou činnou službu, a příslušníkům Federální bezpečnostní informační služby již za kalendářní rok 1991.


Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Přesunout nahoru