Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 634/1992 Sb.Zákon o ochraně spotřebitele

Částka 130/1992
Platnost od 31.12.1992
Účinnost od 31.12.1992
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
18 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 634/1992 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Cílem návrhu zákona je reagovat na dopady související s šířením onemocnění COVID-19 a přijatá opatření v souvislosti s touto skutečností. Podstatou návrhu je provést centralizaci systému hygienické služby. Nově vzniklá Státní hygienická služba bude, podobně jako stávající krajské hygienické stanice a jejich zaměstnanci, zařazena do režimu státní služby.

Poslední změna: 30.11.2020 (V připomínkovém řízení)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a další související zákony

Návrh je předkládán v souvislosti se současnou pandemií koronaviru, kdy má dojít k centralizaci fungování hygienických stanic, zavádění nových legislativních a technických prostředků pro lepší zvládání své role a úpravám registru poskytovatelů zdravotnických služeb.

Poslední změna: 27.11.2020 (Předložen návrh, bez připomínkového řízení)
Návrh zákona o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně některých zákonů

Zákonem se implementuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011 do vnitrostátního právního řádu. 

Poslední změna: 31.08.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákona o ochraně spotřebitele

Návrh má za cíl zabránit prodeji výrobků dvojí kvality v České republice tím, že takový prodej bude kvalifikován jako nekalá obchodní praktika.

Poslední změna: 11.08.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele

Zákon zakotvuje zákaz dvojí kvality výrobků.

Návrh neprošel 03.08.2020 (Usnesení zrušeno, projednávání ukončeno)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a další související zákony

Adaptace českého právního řádu na nařízení (EU) 2017/2394 Evropského parlamentu a Rady.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.05.2020 v částce č. 88 pod číslem 238/2020 Sb. s účinností od 01.07.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně veřejného zdraví a další zákony

Novela zákon o ochraně veřejného zdraví zakotvuje povinnosti pro subjekty nakládající s potravinami, stanoví povinnost určit referenční laboratoř v oblasti problematik Ministerstva zdravotnictví, upravuje podmínky nutnosti přiložené dokumentace při prodeji použitého zboží pro děti do 3. let věku, stanoví nové faktory v oblasti hygienických požadavků na vodu a upravuje podmínky kontrol provádění pracovnělékařských prohlídek.  

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.04.2020 pod číslem 205/2020 Sb. s účinností od 01.05.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon o poštovních službách, zákon o ochraně spotřebitele a některé další zákony

Novela zákona zajišťuje adaptaci nařízení EU do národního práva.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.04.2020 pod číslem 164/2020 Sb. s účinností od 15.04.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Zákon adaptuje do právního řádu nařízení EU, které představuje upřesnění zákazu diskriminace zakotveného v čl. 20 odst. 2 směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.07.2019 pod číslem 179/2019 Sb. s účinností od 16.07.2019
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

Cílem návrhu je sjednocení pojmosloví a terminologie.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.11.2017 pod číslem 371/2017 Sb. s účinností od 13.01.2018
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a některé další zákony

Novela integruje kontrolní pravomoc dozorových orgánů ve vztahu k drobným živnostníkům do pravomoci jediného správního orgánu, tj. živnostenského úřadu. Novelizovaná právní úprava se má vztahovat na ty podnikatele, kteří zaměstnávají méně než 10 osob.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Návrh zákona upravuje působnost a pravomoci České obchodní inspekce při výkonu dozoru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.08.2017 pod číslem 264/2017 Sb. s účinností od 01.11.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního řádu

Doprovodný změnový zákon k novému celnímu řádu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.07.2016 pod číslem 243/2016 Sb. s účinností od 29.07.2016
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her

Návrh zákona zajišťuje provázanost právních předpisů upravujících oblast hazardních her. Dochází zejména ke změně pojmosloví v oblasti hazardních her. Dosavadní právní úprava používá pro označení her slov „loterie a jiné podobné hry“, nově se všechny hry označují jako „hazardní hry“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.06.2016 pod číslem 188/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a další související zákony

Novela transponuje směrnici EU. Nad rámec transpozice směrnice byla v zákoně o potravinách identifikována ustanovení týkající se potravin, jejichž aplikace v praxi byla zhodnocena jako problematická. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
09.06.2016 pod číslem 180/2016 Sb. s účinností od 07.09.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Zajištění transpozice a implementace směrnic Evropského parlamentu a Rady a zajištění adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady ke zvýšení úrovně ochrany spotřebitele, jakož i zabezpečit řádné fungování spotřebitelského trhu. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2015 pod číslem 378/2015 Sb. s účinností od 28.12.2015
Návrh zákona o pyrotechnice a o změně některých zákonů

Plošná legislativní úprava problematiky pyrotechnických výrobků, včetně jejich uvádění na trh a zacházení s nimi podle stanovených pravidel.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
20.08.2015 pod číslem 206/2015 Sb. s účinností od 04.09.2015