Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 619/1992 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášek č. 24/1990 Sb. a č. 533/1992 Sb.

Částka 128/1992
Platnost od 18.12.1992
Účinnost od 18.12.1992
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

619

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva vnitra

ze dne 16. prosince 1992,

kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášek č. 24/1990 Sb. a č. 533/1992 Sb.

Federální ministerstvo vnitra stanoví podle § 16 odst. 1 písm. a) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášek federálního ministerstva vnitra č. 24/1990 Sb. a č. 533/1992 Sb., se mění takto:

Ustanovení § 34 odst. 1 zní:

"(1) V období od 15. dubna do 30. září je na dálnici, silnici pro motorová vozidla, silnici I. třídy a silnici pro mezinárodní provoz zakázána jízda motorovým vozidlům o celkové hmotnosti převyšující 3500 kg a na silnici I. třídy a silnici pro mezinárodní provoz mimo obec též jízda zvláštním motorovým vozidlům, ručním vozíkům o celkové šířce větší než 600 mm a potahovým vozidlům

a) v poslední pracovní den před dnem pracovního klidu nebo pracovního volna v době od 15 do 21 hodin,

b) v první den pracovního klidu nebo pracovního volna v době od 7 do 11 hodin,

c) v poslední den pracovního klidu nebo pracovního volna v době od 15 do 21 hodin.".

Odstavec 2 se zrušuje a dosavadní odstavce 3, 4 a 5 se označují jako odstavce 2, 3 a 4.


Čl. II

Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 533/1992 Sb., kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášky č. 24/1990 Sb.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
MUDr. Čermák CSc. v. r.

Přesunout nahoru