Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 613/1992 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek

Částka 125/1992
Platnost od 31.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Zrušeno k 01.01.1996 (215/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

613

VYHLÁŠKA

ministerstva zemědělství České republiky

ze dne 8. prosince 1992,

kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek

Ministerstvo zemědělství České republiky v dohodě s ministerstvem financí České republiky podle § 17 odst. 1 zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, stanoví:


§ 1

Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek, (dále jen "seznam") je uveden v příloze,1) která je součástí této vyhlášky.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Ministr:

Ing. Lux v. r.

Poznámky pod čarou

1) Seznam je uveřejněn jako samostatná příloha Sbírky zákonů (bude vydána jako zvláštní publikace SEVT, a. s. Praha).

Přesunout nahoru