Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 603/1992 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 525/1991 Sb., kterým se vydává celní sazebník

Částka 123/1992
Platnost od 29.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Zrušeno k 01.01.1994 (335/1993 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

603

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 9. prosince 1992,

kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 525/1991 Sb., kterým se vydává celní sazebník

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky podle § 41 odst. 1 celního zákona č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 5/1991 Sb., stanoví:


Čl. I

Příloha nařízení vlády České a Slovenské Federa tivní Republiky č. 525/1991 Sb., kterým se vydává celní sazebník, se nahrazuje přílohou k tomuto nařízení.1)


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Stráský v. r.

1) Celní sazebník uveřejňuje jako samostatná příloha Sbírky zákonů (bude vydán jako zvláštní publikace SEVT, a.s. Praha).

Přesunout nahoru