Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 601/1992 Sb.Zákon o zrušení Federálního fondu tržní regulace v zemědělství

Částka 122/1992
Platnost od 28.12.1992
Účinnost od 31.12.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

601

ZÁKON

ze dne 2. prosince 1992

o zrušení Federálního fondu tržní regulace v zemědělství

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Federální fond tržní regulace v zemědělství (dále jen "Fond") se dnem 31. prosince 1992 zrušuje.

§ 2

Dnem zrušení přecházejí práva a povinnosti Fondu z majetkových vztahů

a) na Státní fond tržní regulace v zemědělství1) (dále jen "český fond"), je-li účastníkem těchto vztahů právnická nebo fyzická osoba, která má v den účinnosti tohoto zákona sídlo nebo bydliště na území České republiky,

b) na Státní fond tržní regulace v zemědělství Slovenské republiky2) (dále jen "slovenský fond"), je-li účastníkem těchto vztahů právnická nebo fyzická osoba, která má v den účinnosti tohoto zákona sídlo nebo bydliště na území Slovenské republiky.

§ 3

(1) Zásoby zemědělských a potravinářských výrobků (dále jen "zásoby") nakoupené Fondem od výrobců z České republiky se dnem zrušení Fondu převádí do vlastnictví České republiky.

(2) Zásoby nakoupené Fondem od výrobců ze Slovenské republiky se dnem zrušení Fondu převádí do vlastnictví Slovenské republiky.

§ 4

Ostatní movitý majetek, ke kterému má Fond právo hospodaření, a zůstatek finančních prostředků se dnem zrušení Fondu převádí na český fond a slovenský fond v poměru dva ku jedné.


§ 5

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 340/1991 Sb., o Federálním fondu tržní regulace v zemědělství, se zrušuje.

§ 6

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. prosince 1992.


Stráský v. r.
Kováč v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon ČNR č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství.

2) Zákon SNR č. 270/1991 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství Slovenské republiky.

Přesunout nahoru