Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 592/1992 Sb.Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Částka 119/1992
Platnost od 21.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
36 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Předložení návrhu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 592/1992 Sb.

Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Cílem návrhu je pomoci v době nouzového stavu OSVČ, které splňují podmínky stanovené zákonem o kompenzačním bonusu, s úhradou záloh na veřejné zdravotní pojištění. Cílovým stavem je, že OSVČ nebudou povinny tyto zálohy za leden až červen 2021 povinny platit a uhradí je za ně stát.

Poslední změna: 01.03.2021 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o zaměstnanosti, a některé další související zákony

Novela upravuje institut příspěvku v době částečné nezaměstnanosti reflektující zkušenosti s předchozí úpravou během pandemie koronaviru.  

Poslední změna: 19.02.2021 (Proběhlo 3. čtení, usnesení o opakování 2. čtení)
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 11.02.2021 (Proběhlo 2. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o sociálně-právní ochraně dětí

Novela zákona si klade za cíl úpravu financování zařízení pro děti vyžadující pomoc, podporu náhradní rodinné péče s cílem motivovat pečující osoby k přijímání zejména dětí se zdravotním postižením a vícečetných sourozeneckých skupin prostřednictvím úpravy výše dávek pěstounské péče a jejich složení.

Poslední změna: 27.01.2021 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákon o veřejném zdravotním pojištění, a zákon o správních poplatcích

Cílem novely je úprava oblastí rozhodování o nároku pojištěnce, oblasti stomatologie a ortodoncie a oblasti zdravotnických prostředků a léčivých přípravků.

Poslední změna: 26.01.2021 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Novela má za cíl učinit paušál k dani z příjmu více atraktivní tím, že zavede její spojení s platbami na veřejné pojistné.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.12.2020 v částce č. 221 pod číslem 540/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Novela upravuje způsob platby náhrady nákladů spojených s darováním krve.

Poslední změna: 05.10.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Poslanecký návrh zákona o ochránci práv dětí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o ochránci práv dětí)

Zákon zřizuje instituci ochránce práv dětí. Ochránce práv dětí má být nezávislý institut, což bude v českém právním prostředí zajištěno jeho oddělením od moci výkonné a jejího vlivu a jeho odpovědností Poslanecké sněmovně, která jej má rovněž volit. 

Poslední změna: 13.07.2020 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Zákon transponuje směrnici EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
26.06.2020 v částce č. 108 pod číslem 285/2020 Sb. s účinností od 30.07.2020
Návrh nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

Návrh nařízení vlády navrhuje navýšení vyměřovacího základu pro platbu státu za tzv. státní pojištěnce na 8 274 Kč.

Návrh neprošel 20.05.2020 (Návrh vzat zpět)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Novela zákona zajišťuje navýšení plateb státu za státní pojištěnce.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.05.2020 pod číslem 231/2020 Sb. s účinností od 01.06.2020
Návrh vyhlášky o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2021

Smyslem navrhované právní úpravy je stanovit tzv. nastavitelné parametry přerozdělování pro rok 2021 a specifikovat příslušné náležitosti údajů nezbytných pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.04.2020 pod číslem 216/2020 Sb. s účinností od 30.04.2020
Návrh vyhlášky o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

Smyslem vyhlášky je aktualizovat zavedený jednotný a jednoznačný systém oceňování vykázaných a uznaných zdravotních služeb pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění, podle kterého všechny zdravotní pojišťovny postupují při oceňování shodně.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.04.2020 pod číslem 170/2020 Sb. s účinností od 27.04.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Cílem novely je prodloužení lhůty pro OSVČ k předložení přehledu příjmů a výdajů za rok 2019 a odpuštění penále z neodvedeného pojistného v období nouzového stavu a období bezprostředně následujícím.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.03.2020 pod číslem 134/2020 Sb. s účinností od 27.03.2020
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Cílem návrhu zákona je stanovit výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění za státní pojištěnce na 25 % průměrné mzdy vždy za druhé čtvrtletí předchozího kalendářního roku.

Návrh neprošel 04.03.2020 (Proběhlo 3. čtení, návrh zákona zamítnut)
Návrh poslance na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv

Zákon ruší zákon o Veřejném ochránci práv.

Poslední změna: 17.02.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Novela ruší minimální vyměřovací základ pojistného na veřejné zdravotní pojištění u zaměstnanců.

Návrh neprošel 31.01.2020 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh vyhlášky o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020

Smyslem vyhlášky je stanovit tzv. nastavitelné parametry přerozdělování pro rok 2020 a specifikovat příslušné náležitosti údajů nezbytných pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
26.04.2019 pod číslem 114/2019 Sb. s účinností od 30.04.2019
Návrh vyhlášky o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

Vyhláška provádí zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, jejím smyslem je aktualizovat zavedený jednotný a jednoznačný systém oceňování vykázaných a uznaných zdravotních služeb pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění, podle kterého všechny zdravotní pojišťovny postupují při oceňování shodně.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.04.2019 pod číslem 102/2019 Sb. s účinností od 15.04.2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Návrh zákona reaguje na dlouhodobou potřebu zakotvení automatické valorizace plateb státu za tzv. státní pojištěnce (v současné době cca 5,9 mil. osob). Každoroční politická jednání o výši plateb státu za své pojištěnce se jeví jako vysoce nepraktická, neboť nezajišťuje dostatečnou předvídatelnost příjmů systému veřejného zdravotního pojištění ve střednědobém horizontu.

Poslední změna: 05.12.2018 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh vyhlášky o nastavitelných parametrech přerozdělování a jejich hodnotách a o požadavcích na obsah, strukturu a formát údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování pro přerozdělování v roce 2019

Vyhláška stanovuje nastavitelné parametry přerozdělování pro rok 2019 a specifikuje náležitosti pro obdržení anonymizovaných údajů o pojištěncích.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.04.2018 pod číslem 71/2018 Sb. s účinností od 01.05.2018
Návrh vyhlášky o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby vykázané v roce 2017

Vyhláška zavádí jednotný a jednoznačný systém oceňování vykázaných a uznaných zdravotních služeb pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění mezi jednotlivé zdravotní pojišťovny, podle kterého by všechny zdravotní pojišťovny postupovaly při oceňování shodně.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.04.2018 pod číslem 64/2018 Sb. s účinností od 20.04.2018
Návrh vyhlášky o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem veřejného zdravotního pojištění a o jednacím řádu Dozorčího orgánu

Vyhláška nahrazuje dosavadní vyhlášku č. 644/2004 Sb., o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem zdravotního pojištění, průměrných nákladech a o jednacím řádu dozorčího orgánu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2017 pod číslem 469/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh poslankyně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a další související zákony

Novela ruší maximální výše vypláceného rodičovského příspěvku v částce 11 500 Kč měsíčně.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslankyň na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Zákon ruší minimální vyměřovací základ pro výpočet pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Úprava výše vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem za osoby, za které je plátcem pojistného stát.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Novela zavádí pravidelnou valorizaci pojistného placeného státem na veřejné zdravotní pojištění za skupinu osob, za něž je stát plátcem pojistného.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.09.2017 pod číslem 297/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Novela upravuje stávající systém přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
22.05.2017 pod číslem 145/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

Nařízení vlády upravuje navýšení vyměřovacího základu pro platbu státu za státní pojištěnce na 7 177 Kč. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.05.2017 pod číslem 140/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh vyhlášky o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2017

Stanoví nákladové indexy sloužící pro výpočet příjmů zdravotních pojišťoven v rámci přerozdělování pojistného v daném kalendářním roce.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.12.2016 pod číslem 399/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

Navýšení vyměřovacího základu pro platbu státu za tzv. státní pojištěnce.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
09.06.2016 pod číslem 181/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh vyhlášky o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2016

Návrh vyhlášky obsahuje nákladové indexy sloužící pro výpočet příjmů zdravotních pojišťoven v rámci přerozdělování pojistného v roce 2016.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.11.2015 pod číslem 303/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně

Návrhem se v souladu s Programovým prohlášením vlády České republiky a Koaliční smlouvou mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013 – 2017 zapracovává problematika posílení státního dozoru nad finančními toky zdravotního pojištění a nad fungováním zdravotních pojišťoven. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.08.2015 pod číslem 200/2015 Sb. s účinností od 01.09.2015
Návrh nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

Cílem navrhované právní úpravy je v souladu se zmocněním uvedeným v ustanovení § 3c odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, stanovit vyšší vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za státní pojištěnce.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.06.2015 pod číslem 158/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon

Implementace směrnice 2012/27/EU a adaptace nařízení č. 347/2013 a č. 1227/2011. Úpravy související s implementací nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Upřesnění vztahů mezi účastníky trhu s elektřinou a plynem a v teplárenství a zlepšení aplikovatelnosti, kontroly a vymahatelnosti práv a povinností.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.06.2015 pod číslem 131/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016