Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 586/1992 Sb.Zákon České národní rady o daních z příjmů

Částka 117/1992
Platnost od 18.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
78 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 586/1992 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovaném výživném)

Zákon řeší situaci rodin s dětmi, které se vlivem nehrazení výživného ze strany povinného rodiče mohou dostat do nepříznivé sociální a finanční situace.

Poslední změna: 23.11.2020 (Postoupeno Senátu)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Novela obsahuje změny daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od 1. ledna 2021.

Poslední změna: 23.11.2020 (Postoupeno Senátu)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Novela má za cíl učinit paušál k dani z příjmu více atraktivní tím, že zavede její spojení s platbami na veřejné pojistné.

Poslední změna: 19.11.2020 (Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhy)
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů

Cílem návrhu je zvýšení slev a zvýhodnění u daní z příjmů fyzických osob. Cílem jsou propopulační opatření a poskytnutí více finančních prostředků rodinám s dětmi.  

Poslední změna: 18.11.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon lze považovat za novelu technického charakteru, která nebude mít zásadní dopady do práv a povinností regulovaných subjektů. 

Poslední změna: 16.11.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Návrh je předkládán za účelem transpozice předpisů Evropské unie do Českého právního řádu.

Poslední změna: 13.11.2020 (Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Zákon obsahuje dílčí novelizace související s přijetím nového zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Nejvýraznější změnou je úprava místních poplatků. Poplatek za komunální odpad bude nově upraven pouze v zákoně o místních poplatcích.

Poslední změna: 12.11.2020 (Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhy)
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Novela má motivační charakter pro dárce, kteří mohou ze základu daně odečíst vyšší částku darů, a to ve zdaňovacím období počínajícím v roce 2020.

Poslední změna: 11.11.2020 (Proběhlo 2. čtení)
Návrh zastupitelstva na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ...

Novela explicitně zakotvuje právo obcí nakládat s majetkem nabytým s využitím státní dotace poskytnuté v rámci dotačních programů za cenu nižší než cenu v místě a čase obvyklou, popř. i bezúplatně, za podmínky zachování využití takto nabytého majetku k uspokojování bytových potřeb nabyvatele takového majetku.

Poslední změna: 09.11.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o investičních pobídkách a zákon o daních z příjmů

Cílem zákona je stimulace soukromých investic v hodnotě až přibližně 60 mld. Kč, které by nepřijetím této úpravy mohly být nepříznivě ovlivněny. Úprava nebude mít dodatečné rozpočtové dopady a zároveň významně přispěje ke zmírnění nepříznivých ekonomických důsledků pandemie koronaviru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
02.11.2020 v částce č. 181 pod číslem 450/2020 Sb. s účinností od 03.11.2020
Návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy

Zákon reaguje na nouzový stav vyhlášený v důsledku boje s novým koronavirem. Zákon ruší daň z nabytí nemovitých věcí, odpočty úroků z hypoték od základu daně z příjmů a prodlužuje časový test pro příjmy z prodeje nemovité věci neurčené k vlastnímu bydlení z 5 na 15 let.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
25.09.2020 v částce č. 155 pod číslem 386/2020 Sb. s účinností od 26.09.2020
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu

Návrh obsahuje soubor více legislativních opatření, z nichž dle názoru předkladatele jsou nejdůležitější návrhy na zavedení účtu dlouhodobých investic a alternativního účastnického fondu.

Poslední změna: 02.09.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh vyhlášky o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Vyhláška je předkládána jako prováděcí právní předpis k zákonu, kterým se mění zákon o bankách a zákon o spořitelních a úvěrních družstvech.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.08.2020 v částce č. 143 pod číslem 355/2020 Sb. s účinností od 01.10.2020
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů

Cílem návrhu je prominout v roce 2020 daň z příjmu ze samostatné činnosti, aby tyto peníze zůstaly dotčeným osobám na obnovu jejich podnikání a české ekonomiky.

Poslední změna: 24.08.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Poslanecký návrh zákona o veřejně prospěšných společnostech bytových a výstavbě dostupného bydlení a o změně zákona o daních z příjmů a zákona o obchodních společnostech a družstvech

Návrh je předkládán s cílem zlepšit bytovou situaci v České republice prostřednictvím vytvoření nového typu právnické osoby.

Poslední změna: 17.08.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie

Zákon mění několik daňových zákonů v souvislosti s implementací předpisů EU, ke kterým má dojít vesměs s účinností od 1. ledna 2020 – jde o novelu zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o spotřebních daních, zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a technickou novelu zákona o zvláštních řízeních soudních.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.08.2020 v částce č. 137 pod číslem 343/2020 Sb. s účinností od 01.09.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a některé další zákony

Novelou se provádí terminologická úpravu spočívající v nahrazení slov „dětská skupina“ slovem „jesle“. Služba péče o dítě v jeslích bude svým charakterem odpovídat stávající službě péče o dítě v dětské skupině.

Poslední změna: 29.07.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů

Cílem předkládaného návrhu je navýšit základní slevu na poplatníka podle zákona o daních z příjmů na 30 000 Kč ze současných 24 840 Kč.

Poslední změna: 27.07.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Cílem návrhu zákona je prostřednictvím novel pěti daňových předpisů zmírnit dopady událostí souvisejících se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2 na ekonomiku České republiky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.06.2020 v částce č. 115 pod číslem 299/2020 Sb. s účinností od 01.07.2020
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů

Novela ruší daňovou podporu produktů, které jsou navrženy jako podpora spoření na stáří.

Poslední změna: 29.06.2020 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, a zákon č. 262/2006 Sb.

Zákon reaguje na trvalou integraci seniorních zaměstnanců do zaměstnaneckých struktur a jejich udržení v režimu řádného zaměstnání. 

Poslední změna: 08.06.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Novela osvobozuje od daně z příjmů dobrovolné hasiče, kteří věnovali svoji energii a čas v době nouzového stavu veřejnému zájmu a byli vystaveni enormnímu psychickému a fyzickému tlaku.

Poslední změna: 01.06.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů

Návrh je předkládán s cílem snížit daňovou zátěž pro společnosti, jejichž roční příjem nepřesáhne částku 3 miliónů Kč.

Poslední změna: 25.05.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Novela zákona zvyšuje některé slevy na dani pro fyzické osoby.

Poslední změna: 25.05.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Navrhuje se uplatnit vzniklou daňovou ztrátu jako položku odčitatelnou od základu daně i za dvě zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ztráta vznikla.

Poslední změna: 14.04.2020 (Projednáno vládou, schváleno)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Novela zdaňuje výplatu podstatného objemu dividend do zahraničí.

Poslední změna: 01.04.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákon o daních z příjmů - 12.2.2020

Cílem novely zákona je umožnit přispívat dobrovolně na starobní nebo invalidní důchod osobě blízké.

Poslední změna: 16.03.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona o přídavku na bydlení a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přídavku na bydlení

Zákon reviduje a sjednocuje poskytování finanční podpory státu v oblasti bydlení do jediné dávky – přídavku na bydlení.

Poslední změna: 22.01.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh Zastupitelstva hl. města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon o DPH, zákonné opatření o dani z nabytí nemovitosti, zákon o daních z příjmů, a zákon o rozpočtovém určení daní

Novela má za cíl pomocí úpravy daňových zákonů a rozpočtových určení učinit bydlení dostupnější.

Poslední změna: 13.01.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, a další související zákony

Novela zavádí institut mistrovské zkoušky v ČR.

Poslední změna: 10.01.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů

Zákon upravuje problematiku daní napříč různými předpisy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.12.2019 pod číslem 364/2019 Sb. s účinností od 01.01.2020
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů

Novela stanovuje limit pro osvobození od daně v případě příjmu z úplatného převodu cenného papíru a z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu. Dále se zvyšuje základní sleva na dani na poplatníka a sleva na dani na manžela.

Poslední změna: 20.05.2019 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb.,o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon zakotvuje zdanění finanční náhrady poskytované v rámci majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.05.2019 pod číslem 125/2019 Sb. s účinností od 01.01.2020
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019

Novela implementuje unijní právo do českého právního řádu s účinností od 1.1.2019.  Dotýká se celkem 9 zákonů z oblasti daní a jejich správy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.03.2019 pod číslem 80/2019 Sb. s účinností od 01.04.2019
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a některé další zákony

Zákon ruší institut „karenční doby“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.02.2019 pod číslem 32/2019 Sb. s účinností od 01.07.2019
Návrh poslance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Novela řeší problematiku placení daně z příjmu u českých lodníků zaměstnaných na palubách lodí plujících pod nizozemskou vlajkou.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
20.12.2018 pod číslem 306/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Novela vrací snížené limity pro uplatnění výdajových paušálů u příjmů ze samostatné činnosti na úroveň roku 2016.

Návrh neprošel 12.09.2018 (Proběhlo 3. čtení, návrh zákona zamítnut)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Cílem novely zákona je v zákoně o daních z příjmů zrušit koncept „superhrubé mzdy“ a stanovit jako základ daně z příjmů ze závislé činnosti hrubý příjem, t.j. zdanitelný příjem ze závislé činnosti.

Poslední změna: 04.09.2018 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Odbourání mezery zákona, která umožňuje investičním fondům daňovou optimalizaci při velmi jednoduchém splnění formální podmínky zaregistrování akcií na Burze cenných papírů. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.08.2018 pod číslem 174/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

Zákon mění některé zákony v souvislosti se zrušením zákona o evidenci tržeb.

Poslední změna: 15.08.2018 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Novela ruší v zákoně o daních z příjmů ustanovení o prokazování původu majetku.

Poslední změna: 31.07.2018 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony

Novelou se napravují legislativně-technická nedopatření vzniklá v roce 2017 při schvalování novel všech základních předpisů z oblasti sociálního pojištění a zákona o státní sociální podpoře včetně několika zjištěných legislativních nedůsledností v původních návrzích zákonů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.05.2018 pod číslem 92/2018 Sb. s účinností od 31.05.2018
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě

Cílem návrhu zákona je snaha řešit situaci těch rodin s dětmi, které se vlivem nehrazení výživného ze strany povinného rodiče mohou dostat do nepříznivé sociální a finanční situace.

Poslední změna: 30.05.2018 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Změnový zákon obsahuje návrhy dílčích novelizací v souvislosti s přijetím nového zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností.

Návrh neprošel 27.11.2017 (Projednávání ukončeno)
Návrh zákona o neziskových zdravotnických organizacích

Zákon upravuje novou právní formu právnické osoby - neziskovou zdravotnickou organizaci, jejíž hlavní činností bude poskytování lůžkové zdravotní péče a navazujících zdravotních služeb. V rámci této právní formy budou upraveny také univerzitní nemocnice.

Návrh neprošel 27.11.2017 (Návrh vzat zpět)
Návrh zákona o univerzitních nemocnicích a o změně některých zákonů (zákon o univerzitních nemocnicích)

Cílem zákona je zakotvit do právního řádu novou formu právnické osoby - univerzitní nemocnici.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovaném výživném)

Právní úprava řeší dlouhodobě nepříznivou sociální situaci neúplných rodin s dětmi, kterým není druhým z rodičů řádně hrazeno soudem stanovené výživné.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Návrh zákona nahrazuje jednotnou sazbu daně z příjmů progresivním zdaněním, a to jak u fyzických, tak i u právnických osob, zejména s cílem zvýšit čistý příjem u nízkopříjmových skupin poplatníků. Dále se navrhuje u daně z přidané hodnoty nahradit současné dvě snížené sazby daně jednou sazbou ve výši 5%.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců na vydání zákona o náhradním výživném

Zavedení náhradního výživného pro nezaopatřené dítě poskytované státem, jestliže druhý rodič neplatí řádně stanovené výživné

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zdanění finanční náhrady poskytované státem v rámci majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)