Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 583/1992 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění vyhlášky č. 37/1992 Sb.

Částka 116/1992
Platnost od 15.12.1992
Účinnost od 01.01.1993
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

583

VYHLÁŠKA

ministerstva spravedlnosti České republiky

ze dne 30. listopadu 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění vyhlášky č. 37/1992 Sb.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 71 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, stanoví:


Čl. I

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění vyhlášky č. 37/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se slova "Krajské soudy" nahrazují slovy "Soudy příslušné k řízení o konkursu a vyrovnání (dále jen "příslušný soud")".

2. V § 2 odst. 1 písm. a) se slovo "krajského" nahrazuje slovem "příslušného".

3. V § 2 odst. 1 písm. a) se na konci připojují slova "a notáři, jmenovaní do notářského úřadu v obvodu příslušného soudu".

4. V § 3 odst. 2 se na konci připojují slova "anebo že byla jmenována notářem do notářského úřadu".

5. V § 4 odst. 1 se slova "předseda krajského soudu" nahrazují slovy "předseda příslušného soudu".

6. V § 4 odst. 3 větě první se slova "předseda krajského soudu" nahrazují slovy "předseda příslušného soudu".

7. V § 4 odst. 3 věta druhá zní: "O zápisu osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) vyrozumí dále Českou advokátní komoru, jde-li o advokáta, Komoru komerčních právníků, jde-li o komerčního právníka, nebo ministerstvo spravedlnosti České republiky (dále jen "ministerstvo") a notářskou komoru v obvodu příslušného soudu, jde-li o notáře; o zápisu osob uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) vyrozumí též navrhovatele, který podal návrh na jejich zápis.".

8. V § 4 odst. 4 se slova "předseda krajského soudu" nahrazují slovy "předseda příslušného soudu".

9. V § 5 odst. 2 se na konci připojují slova "anebo, týká-li se návrh notáře, ministerstvo".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Ministr:
JUDr. Novák v. r.

Přesunout nahoru