Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 56/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Thajského království

Částka 12/1992
Platnost od 11.02.1992
Účinnost od 03.03.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

56

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 26. srpna 1991 v Praze a 2. prosince 1991 v Bangkoku bylo sjednáno Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Thajského království. Ujednání vstupuje v platnost dnem 3. března 1992.

České znění československé nóty a překlad thajské nóty se vyhlašují současně.

V Praze dne 26. srpna 1991

Vaše Excelence,

za účelem posílení přátelských vztahů mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Thajským královstvím mám tu čest Vaši Excelenci navrhnout jménem své vlády uzavření Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů tohoto znění:

Článek 1

1. Českoslovenští občané, držitelé československých platných diplomatických nebo služebních pasů budou vyjmuti z vízové povinnosti při vstupu, výstupu, tranzitu nebo dočasném pobytu na území Thajského království po dobu nepřesahující devadesát dní.

2. Thajští občané, držitelé thajských platných diplomatických nebo služebních pasů budou vyjmuti z vízové povinnosti při vstupu, výstupu, tranzitu nebo dočasném pobytu na území České a Slovenské Federativní Republiky po dobu nepřesahující devadesát dní.

Článek 2

1. Československým občanům, držitelům platných československých diplomatických nebo služebních pasů, kteří jsou členy diplomatické nebo konzulární mise nebo kteří jsou představitelé České a Slovenské Federativní Republiky v mezinárodních organizacích v Thajském království, bude povoleno vstoupit, vycestovat a pobývat v Thajském království po dobu nepřesahující devadesát dní bez nutnosti udělení víza. Tato doba pobytu bude na žádost velvyslanectví České a Slovenské Federativní Republiky v Bangkoku automaticky prodloužena na celou dobu působení.

2. Thajským občanům, držitelům platných thajských diplomatických nebo služebních pasů, kteří jsou členy diplomatické nebo konzulární mise nebo kteří jsou představitelé Thajského království v mezinárodních organizacích v České a Slovenské Federativní Republice, bude povoleno vstoupit, vycestovat a pobývat v České a Slovenské Federativní Republice po dobu nepřesahující devadesát dní bez nutnosti udělení víza. Tato doba pobytu bude na žádost velvyslanectví Thajského království v Praze automaticky prodloužena na celou dobu působení.

Článek 3

Rodinným příslušníkům žijícím ve společné domácnosti se členy diplomatické nebo konzulární mise uvedených v článku 2, bude povolen stejný vstup, pobyt a vycestování, pokud jsou držiteli platných československých nebo thajských diplomatických nebo služebních pasů.

Článek 4

Smluvní strany si budou diplomatickou cestou předávat vzory nových či pozměněných diplomatických nebo služebních pasů, včetně údaje o jejich použitelnosti, a to minimálně třicet dnů před jejich zavedením do praxe.

Článek 5

Držitelé diplomatických nebo služebních pasů kterékoliv z obou smluvních stran mohou vstoupit na území druhé smluvní strany přes všechny přechody určené pro mezinárodní dopravu.

Článek 6

Toto Ujednání nezbavuje smluvní strany práva odmítnout vstup nebo zkrátit pobyt občanům druhé smluvní strany považovaných za nežádoucí.

Článek 7

Z důvodu veřejného pořádku nebo bezpečnosti může kterákoliv z obou smluvních stran zcela nebo zčásti přerušit provádění tohoto Ujednání. Toto přerušení bude oznámeno druhé smluvní straně sedm dní předem diplomatickou cestou.

Článek 8

Toto Ujednání může být kdykoliv vypovězeno. Výpověď vstoupí v platnost tři měsíce po přijetí písemného oznámení druhé smluvní straně diplomatickou cestou.

Mám čest sdělit, pokud návrh obsažený v této nótě je přijatelný pro vládu Thajského království, tato nóta a odpověď Vaší Excelence vyjadřující souhlas budou tvořit Ujednání mezi oběma vládami o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů, které vstoupí v platnost tři měsíce po obdržení nóty s odpovědí.

Využívám této příležitosti, abych Vám Excelence opětovně vyjádřil projev své nejhlubší úcty.

Martin Palouš
náměstek ministra
Jeho Excelence Wichian Watanakun
náměstek ministra zahraničí Thajského království

Dne 2. prosince 1991

Excelence,

mám čest, s odvoláním na nótu Vaší Excelence ze dne 26. srpna 1991, jejíž text je následující:

"Vaše Excelence,

za účelem posílení přátelských vztahů mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Thajským královstvím mám tu čest Vaši Excelenci navrhnout jménem své vlády uzavření Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů tohoto znění:

Článek 1

1. Českoslovenští občané, držitelé československých platných diplomatických nebo služebních pasů budou vyjmuti z vízové povinnosti při vstupu, výstupu, tranzitu nebo dočasném pobytu na území Thajského království po dobu nepřesahující devadesát dní.

2. Thajští občané, držitelé thajských platných diplomatických nebo služebních pasů budou vyjmuti z vízové povinnosti při vstupu, výstupu, tranzitu nebo dočasném pobytu na území České a Slovenské Federativní Republiky po dobu nepřesahující devadesát dní.

Článek 2

1. Československým občanům, držitelům platných československých diplomatických nebo služebních pasů, kteří jsou členy diplomatické nebo konzulární mise nebo kteří jsou představitelé České a Slovenské Federativní Republiky v mezinárodních organizacích v Thajském království, bude povoleno vstoupit, vycestovat a pobývat v Thajském království po dobu nepřesahující devadesát dní bez nutnosti udělení víza. Tato doba pobytu bude na žádost velvyslanectví České a Slovenské Federativní Republiky v Bangkoku automaticky prodloužena na celou dobu působení.

2. Thajským občanům, držitelům platných thajských diplomatických nebo služebních pasů, kteří jsou členy diplomatické nebo konzulární mise nebo kteří jsou představitelé Thajského království v mezinárodních organizacích v České a Slovenské Federativní Republice, bude povoleno vstoupit, vycestovat a pobývat v České a Slovenské Federativní Republice po dobu nepřesahující devadesát dní bez nutnosti udělení víza. Tato doba pobytu bude na žádost velvyslanectví Thajského království v Praze automaticky prodloužena na celou dobu působení.

Článek 3

Rodinným příslušníkům žijícím ve společné domácnosti se členy diplomatické nebo konzulární mise uvedených v článku 2, bude povolen stejný vstup, pobyt a vycestování, pokud jsou držiteli platných československých nebo thajských diplomatických nebo služebních pasů.

Článek 4

Smluvní strany si budou diplomatickou cestou předávat vzory nových či pozměněných diplomatických nebo služebních pasů, včetně údaje o jejich použitelnosti, a to minimálně třicet dnů před jejich zavedením do praxe.

Článek 5

Držitelé diplomatických nebo služebních pasů kterékoliv z obou smluvních stran mohou vstoupit na území druhé smluvní strany přes všechny přechody určené pro mezinárodní dopravu.

Článek 6

Toto Ujednání nezbavuje smluvní strany práva odmítnout vstup nebo zkrátit pobyt občanům druhé smluvní strany považovaných za nežádoucí.

Článek 7

Z důvodu veřejného pořádku nebo bezpečnosti může kterákoliv z obou smluvních stran zcela nebo zčásti přerušit provádění tohoto Ujednání. Toto přerušení bude oznámeno druhé smluvní straně sedm dní předem diplomatickou cestou.

Článek 8

Toto Ujednání může být kdykoliv vypovězeno. Výpověď vstoupí v platnost tři měsíce po přijetí písemného oznámení druhé smluvní straně diplomatickou cestou.

Mám čest sdělit, pokud návrh obsažený v této nótě je přijatelný pro vládu Thajského království, tato nóta a odpověď Vaší Excelence vyjadřující souhlas budou tvořit Ujednání mezi oběma vládami o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů, které vstoupí v platnost tři měsíce po obdržení nóty s odpovědí.

Využívám této příležitosti, abych Vám Excelence, opětovně vyjádřil projev své nejhlubší úcty.".

V odpovědi mám čest prohlásit, že předchozí návrh je přijatelný thajské vládě a že tato nóta a nóta Vaší Excelence, na kterou se odpovídá, vytvoří Ujednání v této záležitosti mezi oběma vládami. Využívám této příležitosti, abych Vám Excelence, opětovně vyjádřil projev své nejhlubší úcty.

Wichian Watanakun 
náměstek ministra zahraničních věcí Thajska
Jeho Excelence 
Martin Palouš
náměstek ministra zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky

Přesunout nahoru