Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 546/1992 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky

Částka 110/1992
Platnost od 08.12.1992
Účinnost od 08.12.1992
Zrušeno k 01.01.2013 (503/2012 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

546

ZÁKON

České národní rady

ze dne 18. listopadu 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, se mění a doplňuje takto:

1. § 4 zní:

"§ 4

Nejvyšším orgánem Pozemkového fondu je presidium, jež se skládá z devíti členů. Předsedou presidia je ministr zemědělství České republiky. Místopředsedu a další členy volí Česká národní rada na návrh vlády na dobu pěti let z řad odborníků. Místopředsedu a další členy presidia může Česká národní rada odvolat i před uplynutím jejich funkčního období.".

2. V § 9 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "Tyto návrhy předkládá radě presidium.".

3. V § 15 se připojuje nový odstavec 4, který zní:

"(4) Předmětem daně z příjmů Pozemkového fondu jsou pouze příjmy z výnosů z cenných papírů.".


Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Uhde v. r.
Klaus v. r.

Přesunout nahoru