Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 536/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Portugalské republiky o zrušení vízové povinnosti

Částka 108/1992
Platnost od 03.12.1992
Účinnost od 19.09.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

536

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. srpna 1991 bylo v Lisabonu sjednáno výměnou dopisů Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Portugalské republiky o zrušení vízové povinnosti.

Ujednání vstoupilo v platnost dnem 19. září 1992.

České znění dopisu mimořádného a zplnomocněného velvyslance České a Slovenské Federativní Republiky v Portugalské republice a český překlad dopisu ministra zahraničních věcí Portugalské republiky se vyhlašují současně.

29. 8. 1991

Excelence,

s odvoláním na nedávná jednání představitelů vlád České a Slovenské Federativní Republiky a Portugalské republiky s cílem usnadnit cesty občanů obou zemí mám čest Vám oznámit, že jsem byl pověřen svou vládou navrhnout uzavření ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Portugalské republiky za následujících podmínek:

1. Portugalští občané držitelé platného pasu vydaného kompetentními portugalskými orgány jsou zbaveni povinnosti mít vstupní vízum na území České a Slovenské Federativní Republiky na dobu nepřesahující 90 dní, jestliže se jedná o tranzit, turistickou nebo obchodní cestu.

2. Občané České a Slovenské Federativní Republiky držitelé platného pasu vydaného orgány České a Slovenské Federativní Republiky jsou zbaveni povinnosti mít vstupní vízum na portugalské území na dobu nepřesahující 90 dní, jestliže se jedná o tranzit, turistickou nebo obchodní cestu.

3. Předcházející ustanovení nezbavují občany kteréhokoliv ze států povinnosti dodržovat zákony a předpisy druhého státu související se vstupem, pobytem a výjezdem cizinců a nelze je aplikovat na portugalské nebo československé státní příslušníky, kteří se chtějí trvale usadit nebo vykonávat pracovní činnost buď na československém nebo na portugalském území.

4. Kompetentní orgány každého státu si vyhrazují právo odmítnout vstup nebo zakázat pobyt občanům druhého státu, které považují za nežádoucí.

5. Každá smluvní strana může úplně nebo částečně zrušit tuto dohodu z důvodu veřejného pořádku, národní bezpečnosti nebo zdraví. Toto zrušení musí být okamžitě oznámeno diplomatickou cestou druhé smluvní straně.

6. Každá smluvní strana si vyhrazuje právo vypovědět tuto dohodu po upozornění 90 dní předem.

7. Tato dohoda vstoupí v platnost patnáctý den od data, kdy si obě strany oznámí diplomatickou cestou, že jsou splněny nezbytné ústavní formality.

Pokud výše uvedená ustanovení jsou přijatelná pro Vaši vládu, mám čest navrhnout, aby tento dopis a odpověď na něj vytvořily Ujednání o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Portugalské republiky.

Využívám této příležitosti, abych Vám, Excelence, opětovně vyjádřil projevy mé nejhlubší úcty.

Jeho Excelence

Dr. Joao de Deus Pinheiro

ministr zahraničních věcí

Portugalské republiky

Lisabon

Ivan Remenec v. r.

velvyslanec

České a Slovenské Federativní Republiky

29. 8. 1991

Excelence,

mám čest potvrdit příjem Vašeho dopisu ze dne 29. srpna 1991, v němž mi sdělujete následující:

„Excelence,

s odvoláním na nedávná jednání představitelů vlád České a Slovenské Federativní Republiky a Portugalské republiky s cílem usnadnit cesty občanů obou zemí mám čest Vám oznámit, že jsem byl pověřen svou vládou navrhnout uzavření Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Portugalské republiky za následujících podmínek:

1. Portugalští občané držitelé platného pasu vydaného kompetentními portugalskými orgány jsou zbaveni povinnosti mít vstupní vízum na území České a Slovenské Federativní Republiky na dobu nepřesahující 90 dní, jestliže se jedná o tranzit, turistickou nebo obchodní cestu.

2. Občané České a Slovenské Federativní Republiky držitelé platného pasu vydaného orgány České a Slovenské Federativní Republiky jsou zbaveni povinnosti mít vstupní vízum na portugalské území na dobu nepřesahující 90 dní, jestliže se jedná o tranzit, turistickou nebo obchodní cestu.

3. Předcházející ustanovení nezbavují občany kteréhokoliv ze států povinnosti dodržovat zákony a předpisy druhého státu související se vstupem, pobytem a výjezdem cizinců a nelze je aplikovat na portugalské nebo československé státní příslušníky, kteří se chtějí trvale usadit nebo vykonávat pracovní činnost bud na československém nebo na portugalském území.

4. Kompetentní orgány každého státu si vyhrazují právo odmítnout vstup nebo zakázat pobyt občanům druhého státu, které považují za nežádoucí.

5. Každá smluvní strana může úplně nebo částečně zrušit tuto dohodu z důvodu veřejného pořádku, národní bezpečnosti nebo zdraví. Toto zrušení musí být okamžitě oznámeno diplomatickou cestou druhé smluvní straně.

6. Každá smluvní strana si vyhrazuje právo vypovědět tuto dohodu po upozornění 90 dní předem.

7. Tato dohoda vstoupí v platnost patnáctý den od data, kdy si obě strany oznámí diplomatickou cestou, že jsou splněny nezbytné ústavní formality.

Pokud výše uvedená ustanovení jsou přijatelná pro Vaší vládu, mám čest navrhnout, aby tento dopis a odpověď na něj tvořily Ujednání o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Portugalské republiky.

Excelence, využívám této příležitosti, abych Vám vyjádřil mou hlubokou úctu.“

Mám čest oznámit Vaší Excelenci, že vláda Portugalské republiky souhlasí s obsahem výše uvedené nóty, která spolu s tímto oznámením bude tvořit Ujednání o zrušení vízové povinnosti mezi našimi dvěma vládami.

Využívám této příležitosti, abych znovu ujistil Vaši Excelenci svou hlubokou úctou.

Jeho Excelence

pan Ivan Remenec

velvyslanec ČSFR

Joao de Deus Pinheiro v. r.

ministr zahraničních věcí

Přesunout nahoru