Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 533/1992 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášky č. 24/1990 Sb.

Částka 108/1992
Platnost od 03.12.1992
Účinnost od 03.12.1992
Zrušeno k 18.12.1992 (619/1992 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

533

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva vnitra

ze dne 26. listopadu 1992,

kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášky č. 24/1990 Sb.

Federální ministerstvo vnitra stanoví podle § 16 odst. 1 písm. a) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 24/1990 Sb., se mění takto:

Ustanovení § 34 odst. 1 a 2 zní:

"(1) Na dálnici, silnici pro motorová vozidla, silnici I. třídy a silnici pro mezinárodní provoz je zakázána jízda motorovým vozidlům o celkové hmotnosti převyšující 7 500 kg a nákladním automobilům s přípojným vozidlem ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu v době od 7.00 hodin prvního dne pracovního volna nebo pracovního klidu do 22.00 hodin posledního dne pracovního volna nebo pracovního klidu. Jedná-li se pouze o jeden den pracovního volna nebo pracovního klidu, platí tento uvedený zákaz v době od 7.00 do 22.00 hodin.

(2) Na silnici I. třídy a silnici pro mezinárodní provoz mimo obec je v období od 15. dubna do 30. září zakázána jízda zvláštním motorovým vozidlům, potahovým vozidlům a ručním vozíkům o celkové šířce větší než 600 mm

a) v poslední pracovní den před dnem pracovního volna nebo pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin,

b) v první den pracovního volna nebo pracovního klidu v době od 7.00 do 11.00 hodin,

c) v poslední den pracovního volna nebo pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin.

Jedná-li se pouze o jeden den pracovního volna nebo pracovního klidu, platí tento uvedený zákaz v době od 7.00 do 11.00 hodin a v době od 15.00 do 21.00 hodin.".

Dosavadní odstavce 2, 3 a 4 se označují jako odstavce 3, 4 a 5.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

MUDr. Čermák CSc. v. r.

Přesunout nahoru