Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 505/1992 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 50/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole

Částka 101/1992
Platnost od 30.10.1992
Účinnost od 30.10.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

505

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 9. října 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 50/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 37 zákona č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 50/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole, (dále jen "vyhláška"), se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 1 zní:

"(1) Kontrolnímu režimu podle § 2 zákona podléhá vývoz zboží a technologií (dále jen "kontrolované zboží") uvedené v příloze této vyhlášky.".

2. Znění přílohy 1 vyhlášky se nahrazuje zněním, které je uvedeno v příloze k této vyhlášce.1)


Čl. II

Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 202/1988 Sb., o omezení vývozu některých druhů chemikálií.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády České a Slovenské Federativní Republiky pověřený řízením federálního ministerstva zahraničního obchodu:
PhDr. Stráský v. r.

Poznámky pod čarou

1) Příloha se uveřejňuje jako samostatná příloha Sbírky zákonů (bude vydána jako zvláštní publikace SEVT, a. s., Praha pod názvem "Seznam zboží a technologií, které podléhají kontrolnímu režimu").

Přesunout nahoru