Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 503/1992 Sb.Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství

Částka 101/1992
Platnost od 30.10.1992
Účinnost od 01.11.1992
Zrušeno k 01.09.1997 (68/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

503

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 16. září 1992,

kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství

Vláda České republiky nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. f) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech:


§ 1

Rozsah působnosti

Toto nařízení se vztahuje na pedagogické pracovníky předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřizovaných podle zvláštních předpisů1),2) a středních zdravotnických škol.3)

§ 2

Míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků

Míru vyučovací povinnosti učitelů a míru povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků tvoří:

a) přímá vyučovací činnost4) nebo přímá výchovná činnost,

b) do rozsahu stanovené týdenní pracovní doby5) příprava na přímou vyučovací činnost nebo přímou výchovnou činnost, práce bezprostředně související s touto činností a další práce, které vyplývají z organizace vzdělávání a výchovy ve školách a školských zařízeních podle zvláštního předpisu.6)

§ 3

Přímá vyučovací činnost a přímá výchovná činnost

(1) Přímá vyučovací činnost učitelů, mistrů odborné výchovy a trenérů se stanoví takto:

  počet vyučovacích hodin týdně
a)učitel mateřské školy31
b)učitel speciální mateřské školy31
c)učitel 1. stupně základní školy23
d)učitel 2. stupně základní školy22
e)učitel speciální základní školy, zvláštní školy a pomocné školy22
f)učitel 1. až 4. ročníku sportovní školy22
g)učitel 5. až 8. ročníku sportovní školy21
h)učitel všeobecně vzdělávacích předmětů nebo odborných předmětů ve střední škole a učilišti, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů nebo odborných předmětů včetně odborného výcviku ve speciální střední škole a odborném učilišti21
i)učitel všeobecně vzdělávacích předmětů nebo odborných předmětů konzervatoří pro obory zpěv, hudba, tanec nebo dramatické umění21
j)učitel školského ústavu umělecké výroby21
k)učitel státní jazykové školy21
l)učitel Státního těsnopisného ústavu21
m)mistr odborné výchovy30 až 35 počet hodin je určen v učebním plánu pro příslušný ročník
n)učitel základní umělecké školy a přípravného studia (individuální vyučování)23
o)učitel základní umělecké školy a přípravného studia (skupinové a kolektivní vyučování)21
p)trenér sportovní školy21 až 26 počet hodin je určen v učebním plánu pro příslušný ročník
   

(2) Přímá výchovná činnost vychovatelů se stanoví takto:

  počet hodin výchovné práce týdně
a)vychovatel školní družiny a školního klubu28 až 30
b)vychovatel speciální mateřské školy internátní28 až 30
c)vychovatel školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče25 až 27
d)vychovatel internátní speciální školy a speciální školy27 až 28
e)vychovatel domova mládeže30 až 32
f)vychovatel střediska pro volný čas dětí a mládeže10 až 30 v období školního vyučování7) s výjimkou jarních prázdnin8)
42,5 v období jarních8) prázdnin a hlavních prázdnin9)

(3) Vyučuje-li učitel současně na 1. a 2. stupni základní školy nebo speciální základní školy, určuje se mu rozsah přímé vyučovací činnosti podle činnosti, která převažuje. V případě stejného rozsahu vyučovací činnosti na 1. a 2. stupni se rozsah přímé vyučovací činnosti určuje podle 2. stupně.

§ 4

Přímá vyučovací činnost a přímá výchovná činnost ředitele, zástupce ředitele a některých dalších pedagogických pracovníků

Přímá vyučovací činnost a přímá výchovná činnost ředitele, zástupce ředitele, ostatních pedagogických pracovníků, kterým náleží příplatek za vedení,10) a některých dalších pedagogických pracovníků se stanoví takto:

  při počtu tříd, výchovných skupin nebo počtu dětí a žáků ve škole nebo školském zařízenípočet vyučovacích hodin nebo hodin výchovné práce týdně
a)ředitel mateřské školy,124
 221
speciální mateřské školy,3 až 418
společného zařízení jeslí5 až 616
a mateřské školy7 a více13
zástupce ředitele5 až 620
 7 a více17
b)ředitel internátní mateřské školy,116
214
internátní speciální mateřské školy, internátního společného zařízení jeslí a mateřské školy3 a více12
zástupce ředitele3 a více16
c)ředitel internátní mateřské školy s nepřetržitým provozem, internátní speciální mateřské školy s nepřetržitým provozem, speciální mateřské školy se speciálně pedagogickým centrem2),11) 5
d)ředitel stálé mateřské školy v přírodě při průměrném počtu dětí ve škole v přírodědo 10010
nad 1008
e)ředitel základní školy s 1. stupněm, základní školy s 1. stupněm a oddělením ročníků 2. stupně základní školy, speciální základní školy s 1. stupněm, zvláštní školy s 1. stupněm, speciální základní školy s 1. stupněm a oddělením ročníků 2. stupně speciální základní školy1 až 218
3 až 615
7 až 1012
11 a více10
f)ředitel zvláštní školy a školy při zdravotnickém zařízení, která má méně než 4 samostatné třídy pro žáky 2. stupně, pomocné školy s 1. až 6. ročníkem1 až 218
3 až 615
7 až 1012
11 a více10
g)ředitel základní školy s 1. a 2. stupněmdo 98
10 až 187
zástupce ředitele19 až 236
24 a více5
do 1411
15 až 229
23 a více7
h)ředitel speciální základní školy s 1. a 2. stupněm, zvláštní školy s 1. a 2. stupněm, pomocné školy s 1. až 10. ročníkemdo 98
10 až 147
15 až 186
19 a více5
zástupce řediteledo 1411
15 až 229
23 a více7
i)ředitel střední školy, konzervatoře, sportovní školy, státní jazykové školy, školského ústavu umělecké výroby, státního těsnopisného ústavu, speciální střední školy, odborného učiliště, učilištědo 86
9 až 164
17 a více2
zástupce ředitele mimo zástupce pro úsek technicko- ekonomickýdo 614
7 až 1210
13 až 158
16 až 186
19 a více4
zástupce ředitele pro praktické vyučování ve středním odborném učilišti, speciálním středním odborném učilišti, odborném učilišti a učilišti 4 až 7
vedoucí učitel odloučeného pracoviště teoretického vyučování středních škol, speciálních středních škol, odborných učilišť a učilišť 16
j)ředitel základní umělecké školydo 99
10 až 24 25 a více6 3
zástupce řediteledo 1412
15 až 299
30 a více6
  při počtu tříd jiného druhu nebo typu
k)pedagog řídící jiný obor střední školy nebo typ střední odborné školydo 412
5 až 810
9 a více8
l)ředitel školského zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče, internátní speciální školydo 98
10 až 147
15 až 186
19 a více5
zástupce ředitele školského zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče, internátní speciální školy5 až 1411
15 až 229
23 a více8
vedoucí vychovatel školského zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče, internátní speciální školy 15 až 17
m)ředitel domova mládeže 10
zástupce ředitele (nebo vedoucí vychovatel) domova mládeže 17 až 20
n)ředitel školy v přírodě 9
o)ředitel školní družiny nebo školního klubu, které nejsou zřízeny jako součást školydo 420
5 až 617
7 a více15
zástupce ředitele2 až 325
4 až 623
7 a více21
p)vedoucí vychovatel školní družiny nebo školního klubu2 až 325
4 až 623
7 a více21
r)ředitel střediska pro volný čas dětí a mládeže 2 až 8 v období školního vyučování7) s výjimkou jarních prázdnin8)
 10 až 20 v období jarních prázdnin8) a hlavních prázdnin9)
 při počtu žáků 
s)vedoucí odloučeného pracoviště středního odborného učiliště, speciálního středního odborného učiliště, odborného učiliště a učilištědo 6014
61 až 12012
121 a více10
t)vedoucí střediska praktického vyučovánído 3012 až 14
31 a více6 až 7
u)vrchní mistr odborné výchovy ve středním odborném učilišti, speciálním středním odborném učilišti, odborném učilišti a učilišti 6 až 7
v)učitel řídící provoz dílen nebo praktické vyučování ve střední odborné školedo 12014
121 až 24012
241 a více10
x)učitel řídící provoz dílen nebo odborný výcvik ve speciálním středním odborném učilišti a odborném učilištido 4214
43 až 8412
85 až 12610
127 a více8

§ 5

(1) Do přímé vyučovací činnosti a přímé výchovné činnosti se započítává

a)za práci třídního učitele1 hodina týdně
b)za práci třídního učitele v 1. ročníku základní školy, speciální základní školy, zvláštní školy a pomocné školy2 hodiny týdně
c)za výchovné poradenství v základní škole a střední škole s počtem žáků do 3001 hodina týdně
300 až 450 žáků2 hodiny týdně
nad 450 žáků3 hodiny týdně
d)za výchovné poradenství ve speciálních školách při počtu tříd do 7 tříd1 hodina týdně
8 až 12 tříd2 hodiny týdně
13 a více tříd3 hodiny týdně
e)za řízení střední školy, střední speciální školy, odborného učiliště a učiliště, které zabezpečují teoretické vyučování, praktické vyučování a domov mládeže popř. výchovu mimo vyučování2 hodiny týdně
f)za metodickou činnost učitele v rámci okresu1 hodina týdně

(2) Minimální přímá vyučovací činnost nebo přímá výchovná činnost pedagogických pracovníků uvedených v odstavci 1 písm. e), kterou nelze dále krátit, jsou dvě hodiny týdně.

(3) Do počtu tříd rozhodného pro stanovení přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti se započítávají

a) ředitelům společného zařízení jeslí a mateřské školy třídy mateřské školy a oddělení jeslí, zástupcům ředitelů společného zařízení jeslí a mateřské školy z řad učitelů mateřských škol jen třídy mateřské školy,

b) ředitelům základních škol včetně speciálních základních škol, zvláštních škol a pomocných škol třídy ve škole, oddělení školních družin a školních klubů zřízených při škole a speciálně pedagogické centrum,

c) ředitelům základních škol při zdravotnických zařízeních ze tříd pro děti chodící plně jen třídy, které mají učební plán alespoň 15 hodin týdně, při nižším učebním plánu se počítají vždy dvě třídy jako jedna třída. U dětí ležících (s individuálním vyučováním) se považuje za jednu třídu skupina deseti dětí, ředitelům zvláštních škol při zdravotnických zařízeních ze tříd pro děti chodící plně jen třídy, které mají učební plán alespoň 15 hodin týdně, při nižším učebním plánu se počítají vždy dvě třídy jako jedna třída. U dětí ležících (s individuálním vyučováním) se považuje za jednu třídu skupina osmi dětí,

d) ředitelům, kteří vedou internátní speciální školu, a jejich zástupcům, ředitelům školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče a jejich zástupcům třídy ve škole, výchovné skupiny, záchytná oddělení a speciálně pedagogické centrum,

e) ředitelům středních škol a speciálních středních škol, odborných učilišť, učilišť a jejich zástupcům třídy studia denního a studia při zaměstnání,

f) ředitelům středních odborných škol s výtvarnými a výtvarně technickými obory a jejich zástupcům 24 vyučovacích hodin týdně jako jedna třída; ředitelům základních uměleckých škol, konzervatoří a sportovních škol a jejich zástupcům 24 vyučovacích hodin týdně jako jedna třída, v kursech ve školách uměleckého směru 24 vyučovacích hodin týdně jako jedna třída; ve státních jazykových školách a ve Státním těsnopisném ústavu 20 vyučovacích hodin týdně jako jedna třída; hodiny vyučování žáků středních škol podléhajících povinné školní docházce, kteří jsou umístěni ve zdravotnickém zařízení, se započítávají ředitelům příslušných středních škol a jejich zástupcům v počtu 24 vyučovacích hodin týdně jako jedna třída.

(4) Je-li ve škole ustanoveno více zástupců ředitele, určí se každému z nich přímá vyučovací činnost podle poměrného počtu tříd; to neplatí, pokud mají přidělen určitý počet tříd.

(5) Učitelům, kteří vyučují předmět v cizím jazyce ve školách s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce, se snižuje míra přímé vyučovací činnosti o tři hodiny týdně.


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1992.


Klaus v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 6 odst. 1, § 12 odst. 3, § 14 odst. 2 a 5 zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

2) Zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních (úplné znění č. 395/1991 Sb.).

3) § 23 odst. 1 zákona České národní rady č. 564/1990 Sb.

4) § 9 odst. 2 vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 291/1991 Sb., o základní škole.
§ 10 odst. 2 vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 399/1991 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách.
§ 14 odst. 2, § 15 odst. 2 a § 16 odst. 2 vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 354/1991 Sb., o středních školách.

5) § 83 zákoníku práce.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 63/1968 Sb., o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem, ve znění pozdějších předpisů.

6) Pracovní řád pro pedagogické pracovníky a ostatní pracovníky škol a školských zařízení, pro které plní úkoly organizace vyplývající z pracovně právních vztahů národní výbor, č.j. 22.368/85-42 ze dne 16. července 1985, reg. v částce 18/1985 Sb.

7) § 2 odst. 1 vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách.

8) § 3 odst. 5 vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 362/1991 Sb.

9) § 3 odst. 7 vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 362/1991 Sb.

10) § 8 nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.

11) Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 399/1991 Sb.

Přesunout nahoru