Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 470/1992 Sb.Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun ke 100. výročí založení Muzeální slovenské společnosti

Částka 94/1992
Platnost od 15.10.1992
Účinnost od 30.12.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

470

VYHLÁŠKA

Státní banky československé

ze dne 30. září 1992

o vydání pamětních stříbrných stokorun ke 100. výročí založení Muzeální slovenské společnosti

Státní banka československá stanoví podle § 27 písm. a) zákona č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé:


§ 1

(1) U příležitosti 100. výročí založení Muzeální slovenské společnosti se vydávají pamětní stříbrné stokoruny (dále jen "stokoruna").

(2) Stokoruna se razí ze slitiny obsahující 700 dílů stříbra a 300 dílů mědi. Její hmotnost je 13 g, průměr 31 mm. Hrana mince je vroubkovaná. Při ražbě stokoruny je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000, v obsahu stříbra 5/1000.

§ 2

(1) Na líci stokoruny je státní znak České a Slovenské Federativní Republiky. Název státu "ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATÍVNA REPUBLIKA" je umístěn ve třech řádcích pod státním znakem. Označení hodnoty "100 Kčs" je uvedeno ve dvou řádcích pod názvem státu. Nuly v označení hodnoty jsou tvořeny spirálou. Líc stokoruny je doplněn dvěma drobnými dekory lidové slovenské výšivky, které jsou symetricky umístěny po stranách třetího a čtvrtého pole štítu státního znaku.

(2) Na rubu stokoruny je zobrazen kruhový motiv lidové slovenské výšivky, který je při spodním okraji částečně překryt nápisem "MUZEÁLNA SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ 1893-1993" umístěným ve třech řádcích v dolní polovině mince. Pod nápisem je vyobrazení šperku byzantského typu nalezeného na území Slovenska. Autorkou návrhu stokoruny je akademická sochařka Jarmila Truhlíková-Spěváková. Iniciály jejího jména "JTS" jsou umístěny při spodním okraji mince vpravo pod dvojitou spirálovou ozdobou šperku.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. prosince 1992.


Guvernér:
Ing. Tošovský v. r.


Přesunout nahoru