Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 463/1992 Sb.Vyhláška Státní banky československé o dalším vydávání mincí po 10 Kčs

Částka 93/1992
Platnost od 15.10.1992
Účinnost od 15.10.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

463

VYHLÁŠKA

Státní banky československé

ze dne 28. září 1992

o dalším vydávání mincí po 10 Kčs

Státní banka československá stanoví podle § 27 písm. a) zákona č. 22/1992 Sb., o Státní bance československé:


§ 1

Dnem účinnosti této vyhlášky se do oběhu vydávají mince po 10 Kčs vzoru 1990, 1991 a 19921) druhého vydání.

§ 2

Mince po 10 Kčs druhého vydání se od mincí po 10 Kčs vzoru 1990, 1991 a 1992 prvního vydání liší letopočtem uvedeným na lícní straně mince pod státním znakem. České a Slovenské Federativní Republiky. Mince po 10 Kčs prvního vydání byly u vzoru 1990 s portrétem T. G. Masaryka opatřeny letopočtem 1990, u vzoru 1991 s portrétem M. R. Štefánika letopočtem 1991 a u vzoru 1992 s portrétem A. Rašína letopočtem 1992. U mincí po 10 Kčs druhého vydání je počínaje letopočtem 1993 průběžně obměňován na mincích všech tří vzorů letopočet podle ročníku ražby.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Guvernér:
v z. Ing. Vít v. r.

viceguvernér

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška Státní banky československé č. 410/1990 Sb., o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1990.
Vyhláška Státní banky československé č. 329/1991 Sb., o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1991.
Vyhláška Státní banky československé č. 130/1992 Sb., o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1992.

Přesunout nahoru