Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 442/1992 Sb.Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury

Částka 88/1992
Platnost od 18.09.1992
Účinnost od 18.09.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

442

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 29. června 1992,

kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury

Vláda České republiky nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech:


Čl. I

Nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury, se mění a doplňuje takto:

1. § 3 odst. 1 písm. d) zní:

"d) výkonu vojenské základní (náhradní) a další služby a civilní služby,7)".

2. § 3 odst. 1 se doplňuje ustanovením písmene e), které zní:

"e) mateřské a další mateřské dovolené,8) nejvýše však v rozsahu šesti let.".

Čl. II

Do doby započitatelné praxe se započítávají ke dni 1. května 1992 všechny doby započítané podle předpisů platných před tímto dnem.


Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

7) Branný zákon č. 92/1949 Sb. (úplné znění č. 331/1992 Sb.) Zákon č. 73/1990 Sb., o civilní službě, ve znění zákona č. 18/1992 Sb.

8) § 157 zákoníku práce.

Přesunout nahoru