Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 436/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Ukrajinské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

Částka 86/1992
Platnost od 07.09.1992
Účinnost od 25.05.1992
Zrušeno k 17.03.1994 (84/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

436

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 1992 byl v Kyjevě podepsán Dodatek k Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Ukrajinské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci z 30. července 1991. Dodatek vstoupil v platnost na základě svého článku 3 dnem podpisu. České znění Dodatku se vyhlašuje současně.

DODATEK

k Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Ukrajinské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci z 30. července 1991

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Ukrajiný (dále jen „smluvní strany") se dohodly takto:

Článek 1

Každá smluvní strana poskytne zacházeni podle doložky nejvyšších výhod v obchodě výrobkům, pocházejícím z území státu druhé smluvní strany.

Článek 2

Doložka nejvyšších výhod se nevztahuje na:

a) výhody, které se poskytují jednou ze smluvních stran sousedním státům s cílem usnadnění příhraničního obchodu nebo meziregionálního obchodu s jinými státy,

b) výhody, které vyplývají z účasti smluvních stran v celních uniích nebo pásmech volného obchodu.

Článek 3

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu a bude platit v souladu s článkem 13 Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Ukrajinské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci z 30. července 1991.

Dáno v Kyjevě, dne 25. května 1992, ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a ukrajinském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:
Ing. Jozef Bakšay v. r.
ministr zahranicního obchodu

Za vládu Ukrajiny:
A. Voronkov v. r.
ministr vnějších ekonomických vztahů a obchodu

Přesunout nahoru