Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. 424/1992 Sb.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany

Částka 83/1992
Platnost od 21.08.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

424

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

vydalo podľa § 100 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 525/1990 Zb. po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Odborovým zväzom štátnych orgánov a organizácií a Federálnym odborovým zväzom požiarnikov z povolania výnos z 21. júla 1992 č. PO-267/2-92, ktorým sa upravujú podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany.

Výnosom sa upravujú podmienky prijatia do Zboru požiarnej ochrany, podrobnosti o odbornej spôsobilosti a povinnostiach príslušníkov Zboru požiarnej ochrany, ďalej otázky právomoci pri udeľovaní odmien, rozsah starostlivosti o príslušníkov pri sťažených podmienkach a podmienky poskytovania a vykonávania rekondičného pobytu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembrom 1992.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 49/1992. Do výnosu možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, okresných správach Zboru požiarnej ochrany a obvodných správach Zboru požiarnej ochrany.

Přesunout nahoru