Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 422/1992 Sb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 82/1976 Sb., o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly

Částka 83/1992
Platnost od 21.08.1992
Účinnost od 21.08.1992
Zrušeno k 01.01.2002 (254/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

422

VYHLÁŠKA

ministerstva životního prostředí České republiky

ze dne 20. července 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 82/1976 Sb., o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly

Ministerstvo životního prostředí České republiky v dohodě s federálním ministerstvem dopravy a s dotčenými ústředními orgány státní správy stanoví podle § 6 odst. 4 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon):


Čl. I

Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 82/1976 Sb., o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly, se mění a doplňuje takto:

1. V § 5 odst. 1 se na konci připojuje písmeno d), které zní:

"d) plavidel veřejné lodní dopravy, včetně přívozních6) pokud se nejedná o plavbu na vodárenských tocích, vodárenských nádržích a úsecích toků a nádrží v I. ochranných pásmech, nebo pokud ji vodohospodářský orgán neomezí nebo nezakáže i ve II. a III. ochranných pásmech.".

2. V § 5 odst. 2 se vypouští písmeno a).


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Benda CSc. v. r.

Přesunout nahoru