Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 413/1992 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

Částka 83/1992
Platnost od 21.08.1992
Účinnost od 21.08.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

413

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

ze dne 1. července 1992,

kterou se doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 58 písm. a), c) a e) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 329/1990 Sb. a vyhlášky č. 301/1991 Sb., se doplňuje takto:

§ 19 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Výši stravovací jednotky občana vykonávajícího civilní službu stanoví zvláštní předpis.17)".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
v z. PhDr. Sedláček CSc.v. r.

Poznámky pod čarou

17) § 7 odst. 1 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě.
§ 5 odst. 1 nařízení vlády České republiky č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby.

Přesunout nahoru