Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 404/1992 Sb.Nařízení vlády České republiky o změně prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Částka 82/1992
Platnost od 14.08.1992
Účinnost od 14.08.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

404

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 29. června 1992

o změně prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Vláda České republiky nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:


§ 1

Zrušuje se prohlášení Staroměstského náměstí1) v Praze se Staroměstskou radnicí, Týnským chrámem a palácem Kinských a Tábora (historického jádra města)2) za národní kulturní památky, provedené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 30. března 1962 č. 251.

§ 2

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují v hlavním městě Praze kulturní památky Staroměstská radnice, Kostel Matky Boží před Týnem a Palác Kinských, a v Táboře kulturní památky Stará radnice a Hrad Kotnov s Bechyňskou bránou.

(2) Umístění a bližší vymezení národních kulturních památek uvedených v odstavci 1 jsou obsažena v příloze tohoto nařízení.

(3) Státní ústav památkové péče vyznačí národní kulturní památky podle odstavce 1 do katastrálních map. Po jednom vyhotovení jsou tyto uloženy u Státního ústavu památkové péče a u Ministerstva kultury.

(4) Pokud se v příloze tohoto nařízení v prostorových identifikačních znacích uvádí část pozemku, rozumí se jí ta jeho část, která je zakreslena v katastrálních mapách podle odstavce 3.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Klaus v. r.


Příloha nařízení vlády ČR č. 404/1992 Sb.

Název památky :Staroměstská radnice
obec :hlavní město Praha
městská část :Praha 1
katastrální území :Praha 1 - Staré Město
čísla parcelní:1/1 (část), 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 2.
č. popisné :1 a 3
Název památky :Kostel Matky Boží před Týnem
obec :hlavní město Praha
městská část :Praha 1
katastrální území :Praha 1 - Staré Město
č. parcelní :623
Název památky :Palác Kinských
obec :hlavní město Praha
městská část :Praha 1
katastrální území :Praha 1 - Staré Město
č. parcelní :764
č. popisné :606
Název památky:Stará radnice
okres:Tábor
obec:Tábor
katastrální území:Tábor
čísla parcelní:352, 353
číslo popisné:1
Název památky:Hrad Kotnov s Bechyňskou bránou
okres:Tábor
obec:Tábor
katastrální území:Tábor
čísla parcelní:234/1, 234/2, 235, 237/1, 237/2, 237/ /3, 237/4, 237/5, 237/6, 237/7, 237/ /8, 237/9, 239/1, 239/2, 240, 243, 244, 245
čísla popisná:127, 130, 132

1) Vyhláška č. 4 Národního výboru hlavního města Prahy z 23. 8. 1963 o vymezení areálů a chráněných oblastí národních kulturních památek v hlavním městě Praze.

2) Výnos ministerstva školství a kultury č. 36568/61-V/2 z 31. 8. 1961, kterým se zřizuje městská památková rezervace Tábor.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 4 Národního výboru hlavního města Prahy z 23. 8. 1963 o vymezení areálů a chráněných oblastí národních kulturních památek v hlavním městě Praze.

2) Výnos ministerstva školství a kultury č. 36568/61-V/2 z 31. 8. 1961, kterým se zřizuje městská památková rezervace Tábor.

Přesunout nahoru