Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 391/1992 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 14/1988 Sb., kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory, ve znění vyhlášky č. 136/1990 Sb.

Částka 78/1992
Platnost od 12.08.1992
Účinnost od 12.08.1992
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

391

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 25. června 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 14/1988 Sb., kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory, ve znění vyhlášky č. 136/1990 Sb.

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 48 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 14/1988 Sb., kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory, ve znění vyhlášky č. 136/1990 Sb., (dále jen "vyhláška") se mění a doplňuje takto:

1. Ustanovení § 43 Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory včetně nadpisu zní:

"§ 43

Náklady rozhodčího řízení

Náklady rozhodčího řízení včetně sazebníku odměn rozhodců upraví Pravidla o nákladech rozhodčího řízení, která vydává předsednictvo Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory.".

2. Zrušuje se příloha k Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory nazvaná Pravidla o nákladech rozhodčího řízení.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Bakšay v. r.

Přesunout nahoru