Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 387/1992 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů

Částka 78/1992
Platnost od 12.08.1992
Účinnost od 12.08.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

387

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky

ze dne 11. června 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů

Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České republiky a ministerstvo financí Slovenské republiky stanoví podle § 22 odst. 3 č. 2, 3, 4, 10 a 12 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, ve znění zákona č. 71/1957 Sb. a zákona č. 578/1991 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 161/ /1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění vyhlášky č. 14/1982 Sb., vyhlášky č. 86/1984 Sb., vyhlášky č. 311/1990 Sb., vyhlášky č. 72/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb. a vyhlášky č. 49/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

§ 3 odst. 3 písm. a) zní: "a) cestovní náhrady poskytované podle příslušných předpisů3) do výše, na kterou vzniká poplatníkovi nárok, jakož i kapesné při zahraničních pracovních cestách do výše 40 % nároku na stravné stanoveného těmito předpisy a náhrady při přijetí zaměstnance, který je uchazečem o zaměstnání;".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Čl. III

Tato vyhláška pozbývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona o daních z příjmů.


Ministr financí ČSFR:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr financí ČR

Ing. Špaček v. r.
Ministr financí SR:
Doc. Ing. Dančo CSc. v. r.

Přesunout nahoru