Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 367/1992 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 236/1992 Sb.

Částka 75/1992
Platnost od 15.07.1992
Účinnost od 15.07.1992
Zrušeno k 07.09.1992 (o4/c86/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

367

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva Federálního shromáždění

ze dne 15. června 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 236/1992 Sb.

Předsednictvo Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 236/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Ustanovení § 1 se doplňuje novým odstavcem 4, který zní:

"(4) Kancelář si může zřizovat k plnění úkolů uvedených v odstavci 3 rozpočtové a příspěvkové organizace.1) Takto zřízené organizace jsou právnickými osobami.".

2. V § 3 odst. 1 se vypouštějí slova "a jejích účelových zařízení".


Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 24 a 25 zákona č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace.

Přesunout nahoru