Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 349/1992 Sb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství

Částka 72/1992
Platnost od 30.06.1992
Účinnost od 30.06.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

349

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 4. června 1992,

kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, se doplňuje takto:

Za § 14 se vkládá § 14a, který zní:

"§ 14a

Právnické a fyzické osoby, které mají udělen souhlas k podnikání v oblasti nakládání s odpady podle § 5 odst. 1 písm. d) tohoto zákona zaměřený na sběr a výkup odpadů, jsou povinny vyžadovat prokázání totožnosti od fyzických osob, od kterých odebírají nebo vykupují odpady; bez prokázání totožnosti fyzické osoby se nabízené odpady neodeberou ani nevykoupí.".


Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.
Pithart v. r.

Přesunout nahoru