Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 338/1992 Sb.Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí

Částka 71/1992
Platnost od 01.07.1992
Účinnost od 01.01.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
15 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Předložení návrhu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 338/1992 Sb.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Nový stavební zákon s ohledem na svůj obsah vyžaduje změnu řady navazujících právních předpisů (celkem 57 zákonů), tyto jsou měněny v samostatném, tzv. "změnovém zákoně", aby nebyla nová úprava stavebního zákona zatížena množstvím technických změn navazujících předpisů.

Poslední změna: 01.04.2021 (Proběhlo 2. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Cílem zákona, kterým se zřizuje Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, je především napravit nedostatky současné právní úpravy publikace právních předpisů územních samosprávných celků a právních předpisů správních úřadů s jinou než celostátní působností, které nejsou vyhlašovány ve Sbírce zákonů . Stávající právní úprava již nezajišťuje informovanost adresátů těchto právních norem v takové míře, kterou by s ohledem na současný stav informačních technologií bylo možné považovat za optimální.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.02.2021 v částce č. 17 pod číslem 36/2021 Sb. s účinností od 01.01.2022
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Novela obsahuje změny daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od 1. ledna 2021.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.12.2020 v částce č. 246 pod číslem 609/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

Důvodem novely vyhlášky je rozsah věcných změn, ke kterým došlo v průběhu roku 2019, které mají vliv na průměrné základní ceny zemědělských pozemků.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
23.12.2020 v částce č. 225 pod číslem 548/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Cílem návrhu zákona je prostřednictvím novel pěti daňových předpisů zmírnit dopady událostí souvisejících se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2 na ekonomiku České republiky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.06.2020 v částce č. 115 pod číslem 299/2020 Sb. s účinností od 01.07.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony

Zákon především novelizuje daňový řád. Těžištěm zákona jsou čtyři základní témata: (i) podpora elektronizace, (ii) zjednodušení kontrolních postupů, (iii) revize sankčního systému a (iv) vracení daňového odpočtu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
26.06.2020 v částce č. 108 pod číslem 283/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách

Návrh upravuje problematiku související s dříve předloženým zákonem o veřejných dražbách ve vztahu k živnostenskému zákonu, daňovým zákonům či zákonu o podnikání na kapitálovém trhu.

Poslední změna: 24.06.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o dani z nemovitých věcí

Cílem novely zákona je usnadnit poplatníkům daně z nemovitých věcí podávat daňové přiznání přenesením povinnosti vyplnit daňové přiznání z poplatníka na správce daně.

Poslední změna: 02.03.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů

Zákon upravuje problematiku daní napříč různými předpisy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.12.2019 pod číslem 364/2019 Sb. s účinností od 01.01.2020
Návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů a o změně souvisejících zákonů

Cílem zákona je zřídit elektronickou databázi právních předpisů a tím především napravit nedostatky současné právní úpravy publikace právních předpisů územních samosprávných celků a právních předpisů správních úřadů s jinou než celostátní působností, které nejsou vyhlašovány ve Sbírce zákonů.  

Ukončeno: 30.07.2019 (Reorganizace projednávání, s následující historií)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

Zákon osvobozuje od daně z nemovitých věcí pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na ostatní ploše umístěné v nezastavěném území a pozemky ochranného pásma vodního zdroje II. stupně. 

Poslední změna: 15.07.2019 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a další související zákony

Navrhované změny napravují zejména kritizovaný stav zdlouhavého a složitého povolování stavebního záměru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.07.2017 pod číslem 225/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami

Novela vyhlášky obsahuje seznam katastrálních území s přiřazenými aktualizovanými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků evidovanými v katastru nemovitostí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.12.2015 pod číslem 344/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), a další související zákony

Zajistit soulad poskytování veřejné podpory formou investiční pobídky s relevantními předpisy Evropské unie a udržet konkurenceschopnost systému investičních pobídek v mezinárodní soutěži s okolními státy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.04.2015 pod číslem 84/2015 Sb. s účinností od 01.05.2015
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

Novela provádí některá věcná upřesnění, jejichž potřeba vyvstala z aplikační praxe. V souvislosti s tím je provedena revize změn učiněných z důvodu rekodifikace soukromého práva. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.02.2015 pod číslem 23/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016