Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 338/1992 Sb.Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí

Částka 71/1992
Platnost od 01.07.1992
Účinnost od 01.01.1993
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

Zákon osvobozuje od daně z nemovitých věcí pozemky remízků, hájů a větrolamů a mezí na ostatní ploše umístěné v nezastavěném území a pozemky ochranného pásma vodního zdroje II. stupně. 

Poslední změna: 08.07.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků

Cílem zákona je zřídit elektronickou databázi právních předpisů a tím především napravit nedostatky současné právní úpravy publikace právních předpisů územních samosprávných celků a právních předpisů správních úřadů s jinou než celostátní působností, které nejsou vyhlašovány ve Sbírce zákonů.  

Poslední změna: 14.03.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a další související zákony

Navrhované změny napravují zejména kritizovaný stav zdlouhavého a složitého povolování stavebního záměru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.07.2017 pod číslem 225/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami

Novela vyhlášky obsahuje seznam katastrálních území s přiřazenými aktualizovanými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků evidovanými v katastru nemovitostí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 16.12.2015 pod číslem 344/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), a další související zákony

Zajistit soulad poskytování veřejné podpory formou investiční pobídky s relevantními předpisy Evropské unie a udržet konkurenceschopnost systému investičních pobídek v mezinárodní soutěži s okolními státy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 17.04.2015 pod číslem 84/2015 Sb. s účinností od 01.05.2015

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

Novela provádí některá věcná upřesnění, jejichž potřeba vyvstala z aplikační praxe. V souvislosti s tím je provedena revize změn učiněných z důvodu rekodifikace soukromého práva. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 05.02.2015 pod číslem 23/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016