Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 335/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o zrušení vízové povinnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím

Částka 68/1992
Platnost od 30.06.1992
Účinnost od 30.04.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

335

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. prosince 1990 bylo v Madridu sjednáno výměnou nót Ujednání o zrušení vízové povinnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím. Ujednání vstoupilo v platnost dnem 30. dubna 1992.

České znění československé nóty a překlad španělské nóty se vyhlašují současně.

Madrid, dne 12. prosince 1990

Excelence,

mám čest odvolat se na rozhovory, které nedávno proběhly mezi představiteli našich vlád o vzájemném zrušení vízové povinnosti s cílem usnadnit cesty občanů našich států a podpořit rozvoj vztahů mezi našimi zeměmi. V této souvislosti Vám navrhuji uzavření Ujednání mezi Španělským královstvím a Českou a Slovenskou Federativní Republikou tohoto znění:

1. Španělští občané, držitelé platných diplomatických, služebních nebo cestovních pasů, kteří budou cestovat do České a Slovenské Federativní Republiky za soukromým nebo služebním účelem a nebudou zde vykonávat výdělečnou činnost, mohou na území České a Slovenské Federativní Republiky vstupovat a z něho vycestovat aniž by potřebovali vízum, jestliže doba jejich pobytu nepřesáhne devadesát dnů.

2. Českoslovenští občané, držitelé platných diplomatických, služebních nebo cestovních pasů, kteří budou cestovat do Španělska za soukromým nebo služebním účelem a nebudou zde vykonávat výdělečnou činnost, mohou na území Španělska vstupovat a z něho vycestovat aniž by potřebovali vízum, jestliže doba jejich pobytu nepřesáhne devadesát dnů.

3. Ministerstva zahraničních věcí Španělska a České a Slovenské Federativní Republiky si vymění vzory příslušných platných pasů.

4. Předcházející ustanovení nezprošťují osoby, kterých se týkají, povinnosti dodržovat platné zákony České a Slovenské Federativní Republiky a Španělska upravující vstup, pobyt a odjezd cizinců.

5. Předcházející ustanovení neomezují právo příslušných úřadů Španělska a České a Slovenské Federativní Republiky:

a) odepřít vstup na své území kterékoli osobě, kterou považují za nežádoucí a

b) dočasně přerušit provádění tohoto Ujednání z důvodů veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví.

6. Toto Ujednání vstoupí v platnost poslední den měsíce následujícího poté, co kterýkoli z obou smluvních států učiní diplomatickou cestou poslední sdělení o tom, že byly splněny zákonné předpoklady pro vstup Ujednání v platnost.

Bez ohledu na předcházející ustanovení toto Ujednání bude předběžně prováděno od 15. prosince 1990.

7. Toto Ujednání lze vypovědět a jeho platnost skončí poslední den měsíce následujícího po dni, kdy vypovězení bylo oznámeno diplomatickou cestou.

Pokud výše uvedená ustanovení jsou přijatelná pro Vaši vládu, mám čest navrhnout, aby tento dopis a odpověď na něj tvořily Ujednání mezi Španělským královstvím a Českou a Slovenskou Federativní Republikou.

Využívám této příležitosti, abych Vám, Excelence, opětovně vyjádřil projevy mé nejhlubší úcty.

Francisco Fernández Ordóňez v. r.
ministr zahraničních věcí

Jeho Excelence
Jiří Dienstbier
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
České a Slovenské Federativní Republiky
P r a h a

Madrid, dne 12. prosince 1990

Excelence,

mám čest potvrdit příjem Vašeho dopisu ze dne 12. prosince 1990, ve kterém Vaše Excelence sděluje následující:

"Excelence,

mám čest odvolat se na rozhovory, které nedávno proběhly mezi představiteli našich vlád o vzájemném zrušení vízové povinnosti s cílem usnadnit cesty občanů našich států a podpořit rozvoj vztahů mezi našimi zeměmi. V této souvislosti Vám navrhuji uzavření Ujednání mezi Španělským královstvím a Českou a Slovenskou Federativní Republikou tohoto znění:

1. Španělští občané, držitelé platných diplomatických, služebních nebo cestovních pasů, kteří budou cestovat do České a Slovenské Federativní Republiky za soukromým nebo služebním účelem a nebudou zde vykonávat výdělečnou činnost, mohou na území České a Slovenské Federativní Republiky vstupovat a z něho vycestovat aniž by potřebovali vízum, jestliže doba jejich pobytu nepřesáhne devadesát dnů.

2. Českoslovenští občané, držitelé platných diplomatických, služebních nebo cestovních pasů, kteří budou cestovat do Španělska za soukromým nebo služebním účelem a nebudou zde vykonávat výdělečnou činnost, mohou na území Španělska vstupovat a z něho vycestovat aniž by potřebovali vízum, jestliže doba jejich pobytu nepřesáhne devadesát dnů.

3. Ministerstva zahraničních věcí Španělska a České a Slovenské Federativní Republiky si vymění vzory příslušných platných pasů.

4. Předcházející ustanovení nezprošťují osoby, kterých se týkají, povinnosti dodržovat platné zákony České a Slovenské Federativní Republiky a Španělska upravující vstup, pobyt a odjezd cizinců.

5. Předcházející ustanovení neomezují právo příslušných úřadů Španělska a České a Slovenské Federativní Republiky:

a) odepřít vstup na své území kterékoli osobě, kterou považují za nežádoucí a

b) dočasně přerušit provádění tohoto Ujednání z důvodů veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví.

6. Toto Ujednání vstoupí v platnost poslední den měsíce následujícího poté, co kterýkoli z obou smluvních států učiní diplomatickou cestou poslední sdělení o tom, že byly splněny zákonné předpoklady pro vstup Ujednání v platnost.

Bez ohledu na předcházející ustanovení toto Ujednání bude předběžně prováděno od 15. prosince 1990.

7. Toto Ujednání lze vypovědět a jeho platnost skončí poslední den měsíce následujícího po dni, kdy vypovězení bylo oznámeno diplomatickou cestou.

Pokud výše uvedená ustanovení jsou přijatelná pro Vaši vládu, mám čest navrhnout, aby tento dopis a odpověď na něj tvořily Ujednání mezi Španělským královstvím a Českou a Slovenskou Federativní Republikou.

Využívám této příležitosti, abych Vám, Excelence, opětovně vyjádřil projevy mé nejhlubší úcty.".

Mám čest oznámit, že vláda České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s podmínkami vyjádřenými ve Vašem dopise a že dopis Vaší Excelence a odpověď na tento dopis tvoří Ujednání mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím.

Využívám této příležitosti, abych Vám, Excelence, opětovně vyjádřil projevy své nejhlubší úcty.

Jiří Dienstbier v. r.

ministr zahraničních věcí

Jeho Excelence
Francisco Fernández Ordóňez
ministr zahraničních věcí
Španělského království
Madrid

Přesunout nahoru