Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 334/1992 Sb.Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu

Částka 68/1992
Platnost od 30.06.1992
Účinnost od 01.07.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
14 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 334/1992 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Novela obsahuje změny daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od 1. ledna 2021.

Poslední změna: 07.07.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, a další související zákony

Cílem novely zákona je umožnění rychlejší a efektivnější přípravy staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury, jakož i infrastruktury elektronických komunikací, a nastavení povolovacích procesů tak, aby jejich délka nebránila včasnému zahájení realizace potřebných staveb.

Poslední změna: 29.06.2020 (Postoupeno Senátu)
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 27.01.2020 (Projednáno vládou, schváleno)
Návrh vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí

Vyhláška upravuje problematiku erozního ohrožení půdy. 

Poslední změna: 02.01.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Nový stavební zákon s ohledem na svůj obsah vyžaduje změnu řady navazujících právních předpisů (celkem 57 zákonů), tyto jsou měněny v samostatném, tzv. "změnovém zákoně", aby nebyla nová úprava stavebního zákona zatížena množstvím technických změn navazujících předpisů.

Poslední změna: 23.12.2019 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh vyhlášky o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu

Nahrazuje dosavadní vyhlášku č. 13/1994 Sb., která již nezohledňuje posun právní úpravy v souvisejících oblastech. Například ustanovení dosavadní vyhlášky dotýkající se problematiky územního plánování nekorespondují s novou právní úpravou na úseku územního plánování a stavebního práva po roce 2006. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.10.2019 pod číslem 271/2019 Sb. s účinností od 15.11.2019
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o ochraně zemědělského půdního fondu

Cílem návrhu zákona je maximálně omezit možnost odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

Poslední změna: 22.07.2019 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a další související zákony

Navrhované změny napravují zejména kritizovaný stav zdlouhavého a složitého povolování stavebního záměru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.07.2017 pod číslem 225/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí

Vyhláškou se stanovují půdy nevhodné pro změnu trvalého travního porostu na ornou půdu z hlediska jejich fyzikálních nebo biologických vlastností a jejich erozního ohrožení, způsob hodnocení erozního ohrožení zemědělské půdy, přípustná míra erozního ohrožení zemědělské půdy a opatření k jeho snížení.

Poslední změna: 27.06.2017 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Cílem návrhu zákona je usnadnit výstavbu rodinných domů na zastavitelných plochách a odstranit diskriminační úpravou pro kraje a obce při stavbě pozemních komunikací.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.06.2016 pod číslem 184/2016 Sb. s účinností od 28.06.2016
Návrh vyhlášky o stanovení podrobností ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

Vyhláška stanovuje preventivní hodnoty obsahů rizikových prvků a rizikových látek a stanovuje indikační hodnoty obsahů rizikových prvků a rizikových látek v zemědělské půdě.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 17.05.2016 pod číslem 153/2016 Sb. s účinností od 01.06.2016
Návrh vyhlášky o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu

Ministerstvo životního prostředí předkládá návrh vyhlášky o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu na základě nového zmocnění uvedeného v § 22 odst. 1 písm. f) až i) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, které bylo vloženo do zákona novelou zákona (zákon č. 41/2015 Sb.).

Poslední změna: 28.05.2015 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky

Novela zvyšuje a zabezpečuje ochranu zěmědělského půdního fondu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.03.2015 pod číslem 41/2015 Sb. s účinností od 01.04.2015