Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 328/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních (úředních) pasů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Pákistánské islámské republiky

Částka 66/1992
Platnost od 30.06.1992
Účinnost od 03.01.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

328

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. prosince 1991 bylo v Islamabádu sjednáno výměnou nót Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních (úředních) pasů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Pákistánské islámské republiky. Ujednání vstoupilo v platnost dnem 3. ledna 1992.

České znění československé nóty a překlad pákistánské nóty se vyhlašují současně.

Islamabád, dne 2. prosince 1991

Excelence,

za účelem posílení přátelských vztahů mezi Pákistánskou islámskou republikou a Českou a Slovenskou Federativní Republikou, mám tu čest navrhnout Vaší Excelenci jménem své vlády uzavření Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a úředních pasů Pákistánské islámské republiky a pro držitele diplomatických a služebních pasů České a Slovenské Federativní Republiky následujícího znění:

Článek 1

1. Státní příslušníci Pákistánské islámské republiky držitelé platného diplomatického nebo úředního pasu mohou cestovat do České a Slovenské Federativní Republiky a pobývat v ní tři měsíce bez víza.

2. Státní příslušníci České a Slovenské Federativní Republiky držitelé platného diplomatického nebo služebního pasu mohou cestovat do Pákistánské islámské republiky a pobývat v ní tři měsíce bez víza.

Článek 2

1. Občané Pákistánské islámské republiky členové diplomatického, administrativního a technického nebo služebního personálu diplomatické mise nebo konzulárního úřadu na území České a Slovenské Federativní Republiky, oficiální zástupci v mezinárodních vládních organizacích majících sídlo na území České a Slovenské Federativní Republiky nebo úředníci takovéto mezinárodní organizace, jakož i členové delegací Pákistánské islámské republiky vysílaní k mezinárodním jednáním na území České a Slovenské Federativní Republiky, pokud jsou držiteli platného diplomatického nebo úředního pasu, mohou pobývat na území České a Slovenské Federativní Republiky po dobu svého přidělení bez víz. Stejná úprava platí pro rodinné příslušníky uvedených občanů Pákistánské islámské republiky, pokud jsou držiteli platného diplomatického nebo úředního pasu.

2. Občané České a Slovenské Federativní Republiky členové diplomatického, administrativního a technického nebo služebního personálu diplomatické mise nebo konzulárního úřadu na území Pákistánské islámské republiky, oficiální zástupci v mezinárodních vládních organizacích majících sídlo na území Pákistánské islámské republiky nebo úředníci takovéto mezinárodní organizace, jakož i členové delegací České a Slovenské Federativní Republiky vysílaní k mezinárodním jednáním na území Pákistánské islámské republiky, pokud jsou držiteli platného diplomatického nebo služebního pasu, mohou pobývat na území Pákistánské islámské republiky po dobu svého přidělení bez víz. Stejná úprava platí pro rodinné příslušníky uvedených občanů České a Slovenské Federativní Republiky, pokud jsou držiteli platného diplomatického nebo služebního pasu.

Článek 3

Osoby uvedené v článku 1 a 2 mohou překračovat státní hranice na všech hraničních přechodech určených pro mezinárodní cestovní styk.

Článek 4

Tímto Ujednáním není dotčeno právo příslušných úřadů smluvních států odepřít vstup nebo pobyt osobám, jejichž přítomnost na území druhého smluvního státu je nežádoucí.

Článek 5

Každý smluvní stát může z důvodů veřejného pořádku, bezpečnosti nebo ochrany zdraví zcela nebo zčásti přerušit provádění tohoto Ujednání. Přerušení a jeho ukončení bude neprodleně oznámeno diplomatickou cestou druhému smluvnímu státu.

Článek 6

Smluvní státy si budou diplomatickou cestou předávat vzory nových nebo pozměněných diplomatických, úředních a služebních pasů, včetně údajů o jejich použitelnosti, a to minimálně třicet dnů před jejich zavedením do praxe.

Článek 7

Toto Ujednání se sjednává na neučitou dobu. Každý smluvní stát je může vypovědět při dodržení lhůty tří měsíců. Vypovězení bude druhému smluvnímu státu oznámeno diplomatickou cestou.

Jestliže návrhy obsažené v této nótě jsou přijatelné pro vládu České a Slovenské Federativní Republiky, bude tato nóta a odpověď Vaší Excelence tvořit Ujednání mezi oběma vládami o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a úředních pasů Pákistánské islámské republiky a pro držitele diplomatických a služebních pasů České a Slovenské Federativní Republiky, které vstoupí v platnost třicátý den po výměně nót.

Přijměte, Excelence, opětné ujištění o mé nejhlubší úctě.

V Islamabádu dne 2. prosince 1991

Excelence,

mám čest se odvolat na nótu Vaší Excelence z 2. prosince 1991, jejíž text je následující:

"Excelence,

za účelem posílení přátelských vztahů mezi Pákistánskou islámskou republikou a Českou a Slovenskou Federativní Republikou mám tu čest navrhnout Vaší Excelenci jménem své vlády uzavření Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a úředních pasů Pákistánské islámské republiky a pro držitele diplomatických a služebních pasů České a Slovenské Federativní Republiky následujícího znění:

Článek 1

1. Státní příslušníci Pákistánské islámské republiky držitelé platného diplomatického nebo úředního pasu mohou cestovat do České a Slovenské Federativní Republiky a pobývat v ní tři měsíce bez víza.

2. Státní příslušníci České a Slovenské Federativní Republiky držitelé platného diplomatického nebo služebního pasu mohou cestovat do Pákistánské islámské republiky a pobývat v ní tři měsíce bez víza.

Článek 2

1. Občané Pákistánské islámské republiky členové diplomatického, administrativního a technického nebo služebního personálu diplomatické mise nebo konzulárního úřadu na území České a Slovenské Federativní Republiky, oficiální zástupci v mezinárodních vládních organizacích majících sídlo na území České a Slovenské Federativní Republiky nebo úředníci takovéto mezinárodní organizace, jakož i členové delegací Pákistánské islámské republiky vysílaní k mezinárodním jednáním na území České a Slovenské Federativní Republiky, pokud jsou držiteli platného diplomatického nebo úředního pasu, mohou pobývat na území České a Slovenské Federativní Republiky po dobu svého přidělení bez víz. Stejná úprava platí pro rodinné příslušníky uvedených občanů Pákistánské islámské republiky, pokud jsou držiteli platného diplomatického nebo úředního pasu.

2. Občané České a Slovenské Federativní Republiky členové diplomatického, administrativního a technického nebo služebního personálu diplomatické mise nebo konzulárního úřadu na území Pákistánské islámské republiky, oficiální zástupci v mezinárodních vládních organizacích majících sídlo na území Pákistánské islámské republiky nebo úředníci takovéto mezinárodní organizace, jakož i členové delegací České a Slovenské Federativní Republiky vysílaní k mezinárodním jednáním na území Pákistánské islámské republiky, pokud jsou držiteli platného diplomatického nebo služebního pasu, mohou pobývat na území Pákistánské islámské republiky po dobu svého přidělení bez víz. Stejná úprava platí pro rodinné příslušníky uvedených občanů České a Slovenské Federativní Republiky, pokud jsou držiteli platného diplomatického nebo služebního pasu.

Článek 3

Osoby uvedené v článku 1 a 2 mohou překračovat státní hranice na všech hraničních přechodech určených pro mezinárodní cestovní styk.

Článek 4

Tímto Ujednáním není dotčeno právo příslušných úřadů smluvních států odepřít vstup nebo pobyt osobám, jejichž přítomnost na území druhého smluvního státu je nežádoucí.

Článek 5

Každý smluvní stát může z důvodů veřejného pořádku, bezpečnosti nebo ochrany zdraví zcela nebo zčásti přerušit provádění tohoto Ujednání. Přerušení a jeho ukončení bude neprodleně oznámeno diplomatickou cestou druhému smluvnímu státu.

Článek 6

Smluvní státy si budou diplomatickou cestou předávat vzory nových nebo pozměněných diplomatických, úředních a služebních pasů, včetně údajů o jejich použitelnosti, a to minimálně třicet dnů před jejich zavedením do praxe.

Článek 7

Toto Ujednání se sjednává na neučitou dobu. Každý smluvní stát je může vypovědět při dodržení lhůty tří měsíců. Vypovězení bude druhému smluvnímu státu oznámeno diplomatickou cestou.

Jestliže návrh obsažený v této nótě je přijatelný pro vládu České a Slovenské Federativní Republiky, bude tato nóta a odpověď Vaší Excelence tvořit Ujednání mezi oběma vládami o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a úředních pasů Pákistánské islámské republiky a pro držitele diplomatických a služebních pasů České a Slovenské Federativní Republiky, které vstoupí v platnost třicátý den po výměně nót.

Využívám této příležitosti, abych Vaší Excelenci ujistil svou nejhlubší úctou.".

V odpovědi mám čest oznámit, že předchozí návrh je přijatelný pro vládu České a Slovenské Federativní

Republiky a že tato nóta, Vaší Excelence na kterou se odpovídá vytvoří Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a služebních pasů mezi oběma vládami a jejíž účinnost nastane 30 dnů od datace této nóty. Využívám této příležitosti, abych Vaší Excelenci ujistil svou nejhlubší úctou.

Karel Kovanda v. r.

Generální sekretář

Jeho Excelence

Abdul Basit Haqqani

náměstek ministra zahraničních věcí Pákistánské islámské republiky

Přesunout nahoru