Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 290/1992 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky

Částka 60/1992
Platnost od 18.06.1992
Účinnost od 18.06.1992
Zrušeno k 01.01.2009 (273/2008 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

290

VYHLÁŠKA

ministerstva vnitra České republiky

ze dne 14. května 1992,

kterou se provádí zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky

Ministerstvo vnitra České republiky podle § 11 zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, stanoví:


Oddíl první

§ 1

Příslušník Policie České republiky (dále jen "policista") ve službě1) není povinen provést služební zákrok, jestliže provádí jiný služební zákrok nebo služební úkon, jehož přerušení nebo nedokončení by mělo závažnější důsledky než neprovedení nového služebního zákroku, zejména

a) plní-li úkoly, při nichž používá operativně pátrací prostředky2) nebo podpůrné operativně pátrací prostředky.2a)

b) jestliže pronásleduje pachatele trestného činu anebo činí úkony k jeho zjištění nebo dopadení;

c) zakročuje-li pod jednotným velením;3)

d) vykonává-li šifrovou nebo kurýrní službu, při níž by mohlo dojít k ohrožení včasného předání šifrovaných zpráv nebo k ohrožení přepravovaných věcí;

e) plní-li úkoly, při nichž používá výbušniny nebo výbušné předměty;4)

f) jestliže zajišťuje bezpečnost chráněných osob;5)

g) v době výcviku a přípravy k použití operativně pátracího prostředku předstíraný převod6) a použití agenta.7)

Oddíl druhý

§ 2, § 3zrušeno


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

JUDr. Sokol v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.

2) § 158b trestního řádu.

2a) § 23a zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 265/2001 Sb.

3) § 42 zákona ČNR č. 283/1991 Sb.

4) § 23 zákona ČNR č. 283/1991 Sb.

5) § 19 zákona ČNR č. 283/1991 Sb.

6) § 158c trestního řádu.

7) § 158e trestního řádu.

Přesunout nahoru