Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 280/1992 Sb.Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

Částka 58/1992
Platnost od 15.06.1992
Účinnost od 01.07.1992
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

Zákon zavádí transparentní obsazování správních a dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven tak, aby způsob obsazování dotčených orgánů odpovídal nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/15, který s účinností od 1. října 2019 ruší podstatnou část stávající právní úpravy týkající se způsobu obsazování orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven.

Poslední změna: 10.06.2019 (Projednáno vládou, schváleno)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

Novela upravuje volby do orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v reakci na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/15.

Poslední změna: 27.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami

Vyhláška stanovuje podrobnou strukturu a informace o údajích o zdravotní pojišťovně, plánu příjmů a výdajů zdravotní pojišťovny včetně členění podle jednotlivých fondů, předpokládaný vývoj struktury pojištěnců, údaje o rozsahu hrazených služeb zajišťovaných zdravotní pojišťovnou, plán vývoje sítě smluvních poskytovatelů hrazených služeb včetně informace o zajištění dostupnosti hrazených služeb a plán provozních nákladů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
22.06.2018 pod číslem 125/2018 Sb. s účinností od 29.06.2018

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti

Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Předkládaným návrhem zákona se mění vymezené právní předpisy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 06.02.2017 pod číslem 24/2017 Sb. s účinností od 21.02.2017

Návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a o změně některých zákonů

Novela adaptuje národního právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.09.2016 pod číslem 297/2016 Sb. s účinností od 19.09.2016

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Reflektuje změny, které zavádí předkládaný návrh zákona o službách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.09.2016 pod číslem 298/2016 Sb. s účinností od 19.09.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

Hlavním cílem novely je rozšířit výčet subjektů státní pokladny. Současně je navržena úprava přijímání úvěru Ministerstvem financí za Českou republiku od mezinárodních finančních institucí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 25.04.2016 pod číslem 128/2016 Sb. s účinností od 10.05.2016

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně

Návrhem se v souladu s Programovým prohlášením vlády České republiky a Koaliční smlouvou mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013 – 2017 zapracovává problematika posílení státního dozoru nad finančními toky zdravotního pojištění a nad fungováním zdravotních pojišťoven. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 17.08.2015 pod číslem 200/2015 Sb. s účinností od 01.09.2015

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a některé další zákony

Novelou má dojít ke zrušení spoluúčasti občanů na hrazení zdravotní péče formou regulačních poplatků.

Návrh neprošel 07.04.2015 (Zamítnuto v 1. čtení)

Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Návrh ústavního zákona bude představovat hlavní nástroj umožňující postupné dosažení udržitelnosti veřejných financí České republiky, k němuž je nezbytný silný, konzistentní, komplexní a zejména stabilní národní fiskální rámec vymezující institucionální pokrytí, číselná fiskální pravidla (vč. dluhového pravidla), sledování jejich dodržování zajištěné zřízením nezávislé Národní rozpočtové rady a další opatření posilující transparentnost veřejných financí a umožňující naplnění požadavků na rozpočtové rámce vyplývajících z práva EU.

Poslední změna: 23.02.2015 (Projednáno vládou, schváleno)