Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 276/1992 Sb.Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 178/1991 Sb., o sídlech a územní působnosti školských úřadů

Částka 57/1992
Platnost od 29.05.1992
Účinnost od 01.07.1992
Zrušeno k 31.12.2001 (469/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

276

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 7. května 1992,

kterou se mění vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 178/1991 Sb., o sídlech a územní působnosti školských úřadů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stanoví podle § 5 odst. 1 zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství:


Čl. I

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 178/1991 Sb., o sídlech a územní působnosti školských úřadů, se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 zní:

"(2) Školské úřady městských obvodů1) hlavního města Prahy sídlí v hlavním městě Praze.".

2. V § 2 odst. 2 zní:

"(2) Územní působnost školského úřadu městského obvodu hlavního města Prahy se shoduje s územím městského obvodu.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1992.


Ministr:

Vopěnka v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru